Fysioterapiahoidon Kela-korvaus muutos 1.1.2023 alkaen

Asiakastiedote joulukuu 2022

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen joulukuussa, jonka myötä yksityislääkärin määräämien tutkimusten ja hoidon kustannuksien korvaus poistuu.

Kela ei korvaa 1.1.2023 tai sen jälkeen alkaneen tai jatkuneen fysioterapiahoidon kustannuksia.

Muutos vaikuttaa myös matkojen korvaamiseen

Muutos astuu voimaan 1.1.2023 alkaen.

Lisätietoa Kelan sivuilta, kela.fi

Kundmeddelande december 2022

Riksdagen har i december godkänt en lagändring som innebär att ersättning för kostnader för undersökningar och behandlingar som utförs av en privatläkare avskaffas.

FPA ersätter inte kostnaderna för fysioterapivård som inleds eller fortsätts 1.1.2023 eller senare.

Ändringen träder i kraft den 1.1.2023.

Mer information på FPA:s webbplats, kela.fi

Julkaistu 22.12.2022