Lumo ja Fysios yhteistyö alkoi

Fysios ja Lumo huolehtivat ikääntyneiden hyvinvoinnista


Kuva: Lumo, Kojamo

Kyseessä on fysioterapiayritys Fysioksen kanssa tehtävä kokeilu, jossa on mukana seitsemän Lumo-senioritaloa.Kokeilun piiriin kuuluvilla asukkailla on nyt mahdollisuus panostaa hyvinvointiin vuokranantajan tukemana. Keravalla järjestettiin joulukuussa ensimmäinen hyvinvointiluento, jossa fysioterapeutti Hanna Markkula Fysiokselta kertoi hyvinvointipalveluista Lumo-kotien ikääntyneille asukkaille.

Hyvinvointiluennon lisäksi asukkailla on mahdollisuus tilata maksuton fysioterapeutin kotikäynti, tilata edullisesti kotiin yksilöityä fysioterapiaa ja osallistua ryhmäliikuntatunneille.

Fysioterapeutin kotikäynnillä kartoitetaan ikäihmisen tarpeita arjessa. Hyvinvointipalveluiden tarjonnan taustalla on ajatus, että ikääntyneillä olisi mahdollisuus asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Ryhmäliikuntatuntien tarkoituksena on ylläpitää hyvää fyysistä kuntoa. Tunnit on suunniteltu osallistujien toiveet ja tarpeet huomioiden.

Arkiliikuntaa joka viikko

Markkula kannustaa ikääntyneitä asukkaita ryhmäliikunnan pariin, mutta muistuttaa samalla arkiliikunnan merkityksestä.

– Arkiliikuntaa pitäisi kertyä joka viikko ainakin 2,5 tuntia. Arkiliikuntaa on muun muassa siivoaminen, puutarhanhoito tai marjastus. Tärkeintä on löytää itselle parhaiten sopivin liikuntamuoto, jolloin tunnit kertyvät huomaamatta, Markkula vinkkaa.

Markkula muistuttaa myös yksilöllisen kuntoutuksen tärkeydestä. Fysioterapialla voidaan ennaltaehkäistä ikääntymisen aiheuttamaa liikuntakyvyn heikkenemistä ja edistää kotona selviytymistä.

– Yksilöllisen fysioterapian avulla on mahdollista edistää kuntoutumista esimerkiksi leikkauksen tai sairauden aiheuttaman toimintakyvyn laskun jälkeen, parantaa lihasvoimaa, tasapainoa ja yleiskuntoa, ennaltaehkäistä kaatumisia, lievittää kipua, virkistää muistia sekä helpottaa muita tuki- ja liikuntaelinvaivoja. Hyötyjä on paljon, Markkula listaa.

Lisätietoja:

Vastaava fysioterapeutti Hanna Markkula
[email protected]
puh. 050 303 4686
www.fysios.fi


Julkaistu 3.1.2018