Aktiivisesti ja turvallisesti kotona ikääntyen

Tukea kotona asumiseen - varaa aika toimintakyky- ja voimavarakartoitukseen netissä.

Elinvoimainen ja sujuva arki - aktiivisesti ja turvallisesti kotona ikääntyen

Toimintakyky ja arjen hyvinvointi ovat tärkeitä asioita sekä ikääntyvälle itselleen että hänen läheisilleen. Omatoimisuus ja liikuntakyky ovat ihmisen perustarpeita ja ylpeyden aiheita, joiden ylläpitämiseen ja edistämiseen on tärkeää panostaa hyvissä ajoin, jolloin on mahdollista lisätä hyviä, aktiivisia ja turvallisia kotona asuttuja vuosia.

Ikääntyvä on oman elämänsä asiantuntija ja me Fysioksella taas olemme ikääntymisen asiantuntijoita. Tavoitteenamme on sovittaa nämä kaksi vahvuutta yhteen, jotta aktiivinen ja turvallinen elämä kotona voi jatkua mahdollisimman pitkään.

Fysioksella tarjoamme toimipisteellä tapahtuvan ikääntyvien fysioterapian lisäksi asiakkaan kotona tapahtuvaa kuntouttavaa fysioterapiaa. Teemme asiakkaan kotona kattavan toimintakyky- ja voimavarakartoituksen ikääntyvälle ja sen perusteella jatkosuunnitelman aina asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan.

Miksi kotona tapahtuva fysioterapia on hyödyllistä?

Autamme löytämään keinot miten turvallinen kotona asuminen mahdollistetaan toimintakykyä edistämällä ja ylläpitämällä. Etuna on tuttu ja turvallinen ympäristö, joka rohkaisee liikkumaan. Lisäksi harjoittelu on helppo siirtää osaksi arkea ja elämäntapaa, kun se tapahtuu omassa kodissa ja tutussa ympäristössä.

Toimintakyky- ja voimavarakartoitus ikääntyvälle

Toimintakyky- ja voimavarakartoitus ikääntyvälle on terveydenhuollon ammattilaisen, fysioterapeutin, tekemä laaja kartoitus, jonka tavoitteena on selvittää ikääntyvän voimavarat ja kotona pärjääminen. Teemme toimintakyky- ja voimavarakartoituksen asiakkaan kotona.

Ikääntyvän toimintakyky- ja voimavarakartoituksessa selvitetään mm.

  • fyysisen toimintakyvyn eri osa-alueita, kuten tuki- ja liikuntaelimistön toiminnot, kehonhallinta, tasapaino ja liikkuminen
  • ikääntyvän ympäristötekijät, kuten asumismuoto ja sen turvallisuus sekä esteettömyys
  • käytössä olevat palvelut ja apuvälineet sekä mahdollinen tarve niille
  • päivittäisissä toiminnoissa pärjääminen ja arjen sujuvuus
  • elämänilo, arjen merkityksellisyys, yksinäisyys ja mitä haluaa harrastaa

Lisäksi ikääntyvän toimintakyky- ja voimavarakartoituksessa käytetään apuna erilaisia toimintakyvyn mittareita, jotka auttavat arvioimaan fyysisiä voimavaroja sekä muistin ja tiedonkäsittelyn osa-alueita. Toimintakyky- ja voimavarakartoituksen perusteella teemme toimenpide-ehdotukset sekä yksilöllisen jatkosuunnitelman.

Aktiivisesti ja turvallisesti kotona ikääntyen

Yksilöllinen jatkosuunnitelma toimintakyvyn ylläpitoon

Fysiokselta saat kattavat fysioterapian ja kuntoutuksen terapiat helposti saman katon alta. Meillä on ymmärrys ikääntymisen erityispiirteistä ja toimintamme on suunnitelmallista, monialaista ja moniammatillista. Me Fysioksella huomioimme ikääntyvän kokonaisuutena ja teemme hänelle parhaan mahdollisen yksilöllisen jatkosuunnitelman, toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi, jolla voimme mahdollistaa aktiivisen ja turvallisen asumisen kotona mahdollisimman pitkään.

Jos toimintakyky- ja voimavarakartoitus ikääntyvälle tilaajana on ollut läheinen, käymme toimintakyky- ja voimavarakartoituksen tulokset sekä jatkosuunnitelman huolellisesti läpi yhdessä lähimmäisen kanssa.

Mahdollisia jatkohoitopolkuja ovat:

Pidämme läheiset tilanteen tasalla

Meille on tärkeää, että tiedät läheisesi voivan hyvin. Pidämme yhteyttä sovitulla tavalla esimerkiksi kerran viikossa videoyhteyksin.

Kenelle toimintakyky- ja voimavarakartoitus ikääntyvälle sopii?

Toimintakyky- ja voimavarakartoitus ikääntyvälle sopii henkilölle, jonka toimintakyky on joko lievästi tai selkeästi alentunut, mutta hän pärjää vielä kotona. Palvelu sopii myös henkilölle, jolla on muutoksia tai haasteita arjen suoriutumisessa, ulos lähtemisessä tai tasapainossa.

Toimintakyvyn ollessa lievästi alentunut, tulokset ja vaikuttavuus ovat kaikkein parhainta ja meillä on yhdessä mahdollisuus luoda hyviä lisävuosia kotona.

Haluatko varata itsellesi tai läheisellesi toimintakyky- ja voimavarakartoituksen ikääntyvälle?

Voit varata toimintakyky- ja voimavarakartoituksen ikääntyvälle netissä. Huomioithan, että toimintakyky- ja voimavarakartoitus ikääntyvälle on kotikäynti ja varaukseen kuuluu myös siirtymäajat.

Kotikäynti ja toimintakyky- ja voimavarakartoitus ikääntyvälle on mahdollista n.15 min ajomatkan päähän toimipisteeltä. Pidemmällä sijainnilla otathan yhteyttä asiakaspalveluun.

Palvelut ikääntyville

Tutustu laajaan palveluvalikoimaamme

Me soitamme sinulle

Jos haluat kysyä jotain liittyen ikääntyvien fysioterapiaan, toimintakyky- ja voimavarakartoitukseen tai haluat apua ajanvarauksessa, jätä numerosi tähän ja soitamme sinulle takaisin.