Fysioterapeutin suoravastaanotto

Fysioterapeutin suoravastaanotto

Meille voit aina tulla myös ilman lääkärin lähetettä.

Mikä on fysioterapeutin suoravastaanotto?

Fysioterapeutin suoravastaanotto tarkoittaa, että äkillisestä tai pitkittyneestä tuki- ja liikuntaelinvaivasta kärsivä asiakas varaa itse ajan ensikäynnille fysioterapeutin vastaanotolle käymättä ensin lääkärin vastaanotolla. Fysioterapeutti tekee hoidon tarpeen arvion ja suunnitelman jatkotoimenpiteille. Suoravastaanotoksi määritellään ensimmäinen käyntikerta.

Yksityissektorilla kaikki fysioterapeutit voivat ottaa vastaan asiakkaita suoraan, mutta Suomen Fysioterapeutit ja Suomen Fysiatriyhdistys ovat laatineet suosituksen 15 op laajuisesta suoravastaanottoon valmistavasta täydennyskoulutuksesta. Koulutuksen tarkoituksena on lisätä fysioterapeutin osaamista tuki- ja liikuntaelinoireisen asiakkaan tutkimisessa, oireilun syyn selvittämisessä, hoitamisessa sekä harjoitteiden ohjauksessa. Koulutus antaa lisäksi valmiuksia lääkehoidon ja sairauslomatarpeen arviointiin. Koulutuksen ovat käyneet monet Fysioksen fysioterapeutit.

Fysioterapeutin suoravastaanoton tavoitteena on:

  • oikea-aikaisen ja oikein kohdennettuun hoitoon pääsyn nopeuttaminen
  • jatkotutkimusten tarpeen ja tule-vaivoista johtuvien lääkärikäyntien määrän väheneminen
  • fyysisen toimintakyvyn ja työkyvyn nopea palauttaminen
  • harrastustoimintaan paluun mahdollistaminen ja nopeuttaminen
  • sairauspoissaolojen tarpeen ja poissaoloajan pituuden väheneminen
  • vaivojen pitkittymisen ehkäiseminen

Kenelle fysioterapeutin suoravastaanotto on tarkoitettu?

Fysioterapeutin suoravastaanotto on tarkoitettu kaikille äkillisistä tai pitkittyneistä tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsiville asiakkaille. Näiden vaivojen kohdalla kannattaa aina hyödyntää fysioterapeutin ammatillista osaamista. Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, jolla on potilasvahinkovastuu. Lisäkoulutuksen ansiosta fysioterapeutilla on riittävät tiedot ja taidot tuki- ja liikuntaelinvaivojen kliiniseen tutkimiseen ja päättelyyn.

Tyypillisimpiä syitä hakeutua fysioterapeutin suoravastaanotolle ovat:

Fysioterapeutin suoravastaanotto palvelee hyvin esimerkiksi yksin- tai pienyrittäjää, joka ei ole hankkinut itselleen työterveyshuollon palvelua. Suoravastaanotto varmistaa nopean sekä asiantuntevaan hoitoon pääsyn ja työkyvyn palauttamisen. Työkyvyn palauttamisen kannalta fysioterapia on myös kannattavampi vaihtoehto kuin esim. hieronta tai Personal Trainerin ohjaus, koska fysioterapiassa paneudutaan vaivan syyn selvittämiseen ja pyritään ennaltaehkäisemään mahdollisesti uusiutuva ongelma myös jatkossa.

Milloin mennä fysioterapeutin suoravastaanotolle ja milloin lääkäriin?

Akuutin tai pitkittyneen tuki- ja liikuntaelinvaivan takia voi aina hakeutua fysioterapeutin suoravastaanotolle. Koulutettu fysioterapeutti osaa arvioida, onko ongelma fysioterapian keinoin hoidettavissa. Fysioterapeutin suoravastaanotosta on hyviä kokemuksia niin kotimaassa kuin kansainvälisesti, eikä potilasturvallisuuden ole todettu heikentyneen.

Mikäli asiakkaalla on kipujen lisäksi kuumeilua, muutoksia yleisterveydentilassa, sekavuutta, tai äkillisesti ilmaantunut kipu on luonteeltaan sietämätöntä, jatkuvaa, säteilee voimakkaasti raajaan tai esiintyy vain pään toisella puolella, on syytä hakeutua suoraan lääkärin päivystysvastaanotolle. Myös tapaturman tai vamman sattuessa kannattaa hakeutua ensisijaisesti lääkärin vastaanotolle. Pienten lasten kohdalla suositus on lääkärin vastaanotto.

Mitä fysioterapeutin suoravastaanotolla tapahtuu?

Fysioterapeutin suoravastaanottokäynnillä fysioterapeutti haastattelee ja suorittaa kliinisen tutkimuksen, jonka perusteella hän arvioi, onko asiakkaan vaiva hoidettavissa fysioterapian keinoin. Tarvittaessa fysioterapeutti konsultoi lääkäriä tai pyytää asiakasta hakeutumaan lääkärin vastaanotolle.

Kliinisen tutkimuksen ja haastattelun perusteella fysioterapeutti tekee fysioterapeuttisen johtopäätöksen, laatii yhdessä asiakkaan kanssa hoitosuunnitelman, valitsee näyttöön perustuvat, hoitosuositusten mukaiset hoitomenetelmät, suorittaa hoitotoimenpiteet, ohjaa terapeuttiset harjoitteet ja antaa neuvon esim. käsikauppalääkkeiden käytöstä. Kipua voidaan myös lievittää fysikaalisin menetelmin tai tukiteippauksin. Käynnistä tehdään asianmukainen kirjaus digitaaliseen potilastietojärjestelmään, joka liitetään Kanta -palveluun.

Miten fysioterapeutin suoravastaanotolle pääsee?

Fysioterapeutin suoravastaanotolle pääsee varaamalla ajan suoraan ajanvarauksesta erityisesti suoravastaanottoon koulutetun fysioterapeutin tai muun laaja-alaisesti tuki- ja liikuntaelinongelmiin erikoistuneen asiantuntijan (esim. OMT-fysioterapia) vastaanotolle. Voit tutustua fysioterapeutteihin ja heidän osaamiseensa terapeutin osaamisprofiilissa.

Miksi tulla fysioterapeutin suoravastaanotolle juuri Fysiokselle?

Fysioksessa asiakas voi jatkaa fysioterapian hoitosarjaa saman, suoravastaanoton suorittaneen fysioterapeutin vastaanotolla tai siirtyä hoitoon toiselle fysioterapeutille nopeasti ilman tarpeetonta kuntoutusketjun viipymistä. Lisäksi nopea hoitoon pääsy ja kuntouttavien toimien aloitus takaa sen, ettei vaiva pitkity turhaan.

Fysios on Suomen suurin puhtaasti terapiaan keskittyvä yritys ja Fysioksessa on laaja terapiapalveluiden tarjonta. Meiltä löydät esimerkiksi OMT-fysioterapeutteja, osteopaatteja, naprapaatteja, alaraajoihin erikoistuneita ammattilaisia sekä toimintaterapeutteja, mikä mahdollistaa myös monenlaisen avun saannin, mikäli tarpeen.

Tämän sivun sisältöä on ollut luomassa suoravastaanottoon erikoistunut fysioterapeutti ja terveystieteen maisteri Karoliina Leskinen.

Jätä meille soittopyyntö

Jos et ole varma kenelle asiantuntijalle haluat varata ajan, jätä soittopyyntö ja soitamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.