Fysioterapia ennen ja jälkeen leikkauksen

Fysioterapia ennen ja jälkeen leikkauksen

Pre- ja postoperatiivinen fysioterapia nopeuttavat merkittävästi leikkauksen jälkeistä kuntoutumista.

Mitä on fysioterapia ennen leikkausta?

Preoperatiivinen fysioterapia on ennen leikkausta tapahtuvaa fysioterapiaa sekä ohjausta, mikä valmistaa asiakasta tulevaan leikkaukseen. Fysioterapeutti opastaa leikkaukseen menijää mitä kannattaa tehdä jo ennen operaatiota.

Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi lihasvoiman ja liikkuvuuden harjoittelun ohjausta ja tarvittavien apuvälineiden käytön opastusta. Ennen leikkausta tapahtuvassa ohjauksessa käydään läpi myös miten operaatio tapahtuu, leikkauksen jälkeinen kuntoutusaikataulu ja annetaan tietoa mm. leikkauksen jälkeisestä fysioterapiasta, kivuista sekä lääkkeistä. Tarkoituksena on välittää tietoa, joka rauhoittaa ja rohkaisee asiakasta menemään turvallisin mielin leikkaukseen ja nopeuttaa leikkauksesta toipumista.

Miksi fysioterapia ennen leikkausta on kannattavaa?

Fysioterapia ennen leikkausta nopeuttaa leikkauksesta toipumista ja lisää tietoa siitä, kuinka liikkuminen ja liikuttaminen on turvallista toipumisen aikana. Tämän vuoksi fysioterapia ennen leikkausta on hyödyllistä iästä riippumatta kaikille, joille tehdään tuki- tai liikuntaelin operaatio, kuten lonkka-, polvi-, selkä- tai olkapääleikkaus. Mitä vaativampi leikkaus, sen tärkeämpi leikkausta edeltävä fysioterapia on.

Fysioterapian kesto ja aikataulu ennen leikkausta

Joillekin asiakkaille riittää pelkkä neuvonta, kun taas toiset tarvitsevat yksilöllisen ohjelman liikeratojen tai voiman lisäämiseen ennen leikkausta. Tämän vuoksi fysioterapiaan ennen leikkausta kannattaa tulla hyvissä ajoin, mieluiten 8-2 viikkoa ennen operaatiota, jotta ehditään kartoittaa asiakkaan tarpeet ja valmistautua riittävästi leikkaukseen. Kuntoutuksen kesto on usein 1-3 kertaa ja voi jakautua useammalle kuukaudelle.

Mitä on fysioterapia leikkauksen jälkeen?

Postoperatiivinen fysioterapia on leikkauksen jälkeen tapahtuvaa fysioterapiaa. Fysioterapia leikkauksen jälkeen alkaa sairaalassa ja jatkuu fysioterapeutin kanssa kuntoutujan kotiuduttua sairaalasta. Leikkauksen jälkeisessä fysioterapiassa varmistetaan, että toipuminen etenee oikeassa tahdissa lääkärin ohjeiden mukaisesti.

Fysioterapeuteilla on vankka osaaminen ja ymmärrys kudosten paranemismekanismeista sekä aikatauluista. Fysioterapeutti osaa ohjata asiakasta turvallisessa liikkumisessa ja liikkeelle lähtemisessä. Tyypilliset asiakkaat ovat polvi-, lonkka- ja selkäongelmaiset. Fysioterapian menetelmiä ovat ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Miksi fysioterapia leikkauksen jälkeen on tärkeää?

Fysioterapia leikkauksen jälkeen nopeuttaa merkittävästi toipumista leikkauksen jälkeen etenkin, kun hoito aloitetaan välittömästi tapaturman tai operaation jälkeen. Tämän vuoksi leikkauksen jälkeistä fysioterapiaa voi suositella kaikille.

Kuntoutussuunnitelma on aina yksilöllinen ja sen laatimisessa fysioterapeuttimme tekevät yhteistyötä leikkaavan lääkärin kanssa. Leikkauksen jälkeisessä fysioterapiassa seurataan, että kuntoutuminen etenee normaalissa aikataulussa ja ollaan tarvittaessa ajoissa lääkäriin yhteydessä, jos kuntoutumisessa ilmenee haasteita.

Fysioterapian kesto ja aikataulu leikkauksen jälkeen

Leikkauksen jälkeisen fysioterapian aloitus riippuu paljon operaatiosta ja sairaala-ajan neuvoista. Fysioterapiassa leikkauksen jälkeen toimitaan lääkärin ohjeiden mukaisesti, mutta usein ensimmäinen tapaaminen voi olla pian operaation jälkeen, jolloin käydään ohjeita yhteisesti läpi.

Myös liikkuvuuden ollessa tärkeässä roolissa, voi leikkauksen jälkeistä fysioterapiaa olla useampana peräkkäisenä päivänä leikkauksen jälkeen tai esimerkiksi tikkien poiston jälkeen.

Leikkauksen jälkeisen fysioterapian kesto on täysin riippuvainen siitä, mitä on operoitu. Kesto voi olla 3-12 kuukautta leikkauksesta ja toipumisesta riippuen.

Tämän sivun sisältöä on ollut luomassa traumakuntoutukseen erikoistuneet fysioterapeutit Nina Helajärvi ja Minna Outinen.

Fysioksen leikkausta edeltävä tai leikkauksen jälkeinen fysioterapia

Fysioksella työskentelee suuri joukko fysioterapia-alan ammattilaista. Traumakuntoutukseen erikoistuneilla fysioterapeuteilla on vankka osaaminen ja tietotaito juuri leikkauksiin liittyvissä asioissa.

Jätä meille soittopyyntö

Jos et ole varma kenelle asiantuntijalle haluat varata ajan, jätä soittopyyntö ja soitamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.