Fysioterapiapalvelut Lappeenranta Sammonlahti

Varaa aika

Omt, fysioterapia ja fysikaaliset hoidot

Fysioterapiapalveluihimme kuuluvat manuaalinen terapia, terapeuttinen harjoittelu ja ohjaus- ja neuvontapalvelut toimipisteellä ja kotikäynnein. Hoidamme ja kuntoutamme asiakkaita, joilla on ongelmia esimerkiksi niska-hartia-seudun, selän tai nivelien kanssa. Meiltä saat myös urheilufysioterapiapalvelut, tekonivelleikkausten ja leikkausten jälkeisen kuntoutuksen, fysikaaliset hoidot ja kinesioteippaukset. ShockWave-paineaaltohoitoa tarjoamme Manukatissa ja diabetes-neuvontaa Lauritsalassa sekä lymfaterapiaa Joutsenossa ja Manukatissa.

Neurologinen fysioterapia

Neurologisen fysioterapian toteutus alkaa aina kuntoutukseen tulevan henkilön toimintakyvyn, toimintaympäristön ja mahdollisuuksien kartoittamisella. Yhdessä kuntoutujan kanssa laadimme yksilöllisen kuntoutussuunnitelman tavoitteineen ja keinoineen. Neuvonnan, ohjauksen, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen ja fysikaalisen terapian keinoin sairastumisesta tai vammautumisesta toipuminen etenee.

Osa neurologisen fysioterapian erikoisosaajistamme on myös Bobath-koulutettuja ja osalla on erityisosaamista ikäihmisten fysioterapiasta ja muistikuntoutuksesta. Meillä on myös fysioterapiaryhmiä neurologisia sairauksia sairastaville.

Vaikeavammaisten kuntoutus

Olemme Kelan vaikeavammaisten avokuntoutuksen palveluntuottaja. Tarjoamme Kelan vaikeavammaisten kuntoutuksena yksilöfysioterapiaa myös kotikäynteinä, allasterapiaa, lymfaterapiaa sekä ryhmäfysioterapiaa. Teemme moniammatillista yhteistyötä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Yhteistyö toimintaterapian kanssa on osa hoitokokonaisuuttamme. Lappeenrannan ja Sammonlahden toimipisteillämme voit harjoitella HUR-Easy-Access -kuntosalilaitteilla myös suoraan pyörätuolista. Kaikkiin salilaitteisiimme on helppo päästä ja muuntelumahdollisuuksia on runsaasti. Fysioksessa on kattonostin, jotta voit päästä myös plintille omien jostoliinojesi avulla. Myös Motomed-harjoituslaite ja nojapuut kävelyharjoitteisiin löytyvät Sammonlahdesta.

Painokevennetty kävelyharjoittelu

Painokevennetty kävelyharjoittelu soveltuu parhaiten henkilöille, jotka liikkuvat kävelyn apuvälineen kanssa tai ilman ja/tai seisoma-asento onnistuu, mutta liikkumista hankaloittaa jäykkyys, lihasvoimien vähäisyys tai tasapainovaikeudet. Videoimalla suoritusta voidaan seurata harjoittelun etenemistä. Painokevennetyn kävelyharjoittelun mahdollistaa kattonostin ja moottoroitu matto. Painokevennettyä kävelyharjoittelu sopii neurologisten sairauksien ja aivohalvauksen jälkitilojen kuntouttamiseen.

Lasten fysioterapia

Lasten ja nuorten fysioterapiassa lähdemme liikkeelle lapsen ehdoilla. Lasten neurologinen tai esimerkiksi tapaturmien jälkeinen fysioterapia on useimmiten lääkärin lähetteeseen perustuvaa lääkinnällistä kuntoutusta. Fysioterapeuttiseen arviointiin tai ohjaukseen ja kuntoutukseen voi hakeutua omatoimisestikin.

Lasten fysioterapiaa on mahdollista toteuttaa toimipisteellämme sekä koti-, koulu- tai päiväkotikäynteinä. Fysioksesta saat myös allasterapiaa. Lisäksi meiltä löytyy ryhmäfysioterapiaa yli 4-vuotiaille kuntoutujille sekä fysioterapeutin ja toimintaterapeutin yhdessä toteuttamaa ryhmäterapiaa.

Ikäihmisten fysioterapia ja muistikuntoutus

Muistikuntoutus sisältää sekä mielen toimintoja että kehoa aktivoivia harjoitteita ja kommunikaatiota. Sen avulla voidaan hidastaa muistisairauden etenemistä, löytää keinoja arjessa selviytymiseen kotona tai palveluasumisessa ja säilyttää sekä fyysinen että henkinen toimintakykyisyys pidempään.

Muistikuntoutuksella voidaan auttaa myös ns. häiriökäyttäytymisten vaimentamisessa ja/tai paremmassa ymmärtämisessä. Meillä on myös mahdollisuus muistikuntoutukseen ja muistitestaukseen (CERAD) sekä muistikoordinaattorin palveluihin. Muistikuntoutusta meillä tekevät siihen erikoistuneet geriatrisen kuntoutuksen erityisosaajat sekä muistihoitajakoulutuksen käyneet fysioterapeutit ja TunteVa-hoitajat. Varaa aika esimerkiksi Jenny Ruotsalaiselle tai Heidi Pohjoselle vaikka heti.

Urheilufysioterapia

Fysioksesta löytyy myös urheilufysioterapian ammattilaiset. Meillä on vahva ja monipuolinen kokemus eri liikuntalajeista, niiden ohjaamisesta ja urheiluvalmennuksesta.

Urheilufysioterapiassa keskitymme vammojen ennaltaehkäisyyn, palautumiseen ja harjoittelun tehostamiseen. Teemme myös lihastasapainomittauksia, toimintakykyarvioita ja yksilöllisiä harjoitusohjelmia sekä urheilijoiden kuntoutusta. Tilanne arvioidaan tapaus ja lajikohtaisesti ja kuntoutusterapia toteutetaan suunnitelman mukaan vaihe kerrallaan.

Teemme yhteistyötä urheilufysioterapiassa myös urheiluseurojen sekä -joukkueiden kanssa.

Akupunktio ja hieronta

Fysios Sammonlahdessa akupunktiohoitoja antaa tuki- ja liikuntaelinsairauksiin erikoistuneet fysioterapeuttimme Pia Alanko ja Marja Vuorinen. Akupunktiota käytämme mm. niskahartia-alueen kivuissa, nivelrikon aiheuttamassa kivussa, selkävaivoissa, migreenin hoidossa ja jännityspäänsäryn sekä ääreishermostoperäisten kipujen eli neuropatioiden lievittämiseen.

Myös hierontapalvelut kuuluvat fysioterapeuttiemme palveluihin. Meiltä saat myös hyvän olon hierontalahjakortit.

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä työ- ja toimintakyvyn edistäminen. Sitä suositellaan ihmisille, joilla on stressioireita, uniongelmia, jännittyneisyyttä tai uupumusta. Sen avulla hoidetaan myös neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia psykosomaattisia toimintakykyhäiriöitä tai pitkittyneitä kiputiloja sekä mielenterveyden ongelmia esim. masennusta, ahdistus- ja paniikkioireita tai pelkotiloja.

Psykofyysistä fysioterapiaa hyödynnetään myös syömiseen liittyvien tai muiden riippuvuusongelmien, esim. päihteet, kanssa. Psykofyysisen fysioterapian avulla voi myös kehittää itsetuntemustaan kehotietoisuuden ja läsnäolon avulla. Voit varata ajan psykofyysisen fysioterapian asiantuntijallemme Jenny Ruotsalaiselle Sammonlahteen ja Kauppakadun toimipisteellemme.

Personal training

Personal Training -valmennus räätälöidään yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Personal trainerimme ovat koulutukseltaan myös fysioterapeutteja, joten valmennuksissa huomioidaan mahdolliset tuki- ja liikuntaelimistön vaivat sekä pyritään ehkäisemään niitä muun muassa lihastasapainoa ja liikekontrollia huomioimalla. Valmennukseen on mahdollista yhdistää fysioterapeuttista erikoisosaamista. Esimerkiksi kokonaiskuormitusta ja palautumista voidaan arvioida Firstbeat Hyvinvointianalyysin avulla.

Työfysioterapia ja työhyvinvointi

Työfysioterapiapalvelujamme ovat tuki- ja liikuntaelinvaivoihin liittyvät työterveyshuollon lääkärin lähete- tai maksusitoumushoidot, työpaikkakäynnit ja -selvitykset, työergonomiaohjaus, työhyvinvointia tukeva yksilöllisesti työyhteisöllenne suunniteltu ryhmäliikunta (PhysioPilates, Niska-selkäryhmä, Kahvakuula) ja kuntotestit. Kysy lisää Lappeenrannan ajanvarausnumerosta, p. 010 237 7044.

Työhyvinvointipalveluihimme kuuluvat Firstbeat Hyvinvointianalyysi, Energiatesti ja kuntotestaus. Firsbeat Hyvinvointianalyysin avulla voidaan tukea työkykyä, sillä se antaa jokaiselle työntekijälle keinot oman hyvinvoinnin rakentamiseen ja tarjoaa vinkkejä työssä jaksamiseen ja palautumisen lisäämiseen. Energiatestillä saadaan tietoa terveydentilasta ja jaksamisesta – tulos lasketaan työn fyysisyyden, hyvinvointikysymysten, kuntotestien ja biometristen mittausten avulla.

Mittauksilla ja kohdennetuilla toimenpiteillä on tutkitusti päästy parhaimpiin tuloksiin. Investointi henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin on investointi yritykseen. Testit voidaan toteuttaa niin yksilöille kuin koko työyhteisölle. Testipalaute ja fysioterapeuttinen ohjaus voidaan antaa yksilöllisesti tai ryhmätoimintana.

Kauttamme saat myös työergonomia ja työpaikkakäynnit sekä ohjatut elämykselliset tyky- ja tyhy-päivät sisältöineen.

JUZO- kompressiotuotteet ja apuvälineet

Koulutetut ammattilaisemme tekevät mittauksia tukisukille, -hihoille ja tarvittaessa muille Juzon kompressiotuotteille. Voit hankkia tuotteen suoraan itsellesi tai tulla esimerkiksi Eksoten saatteella. Saat meiltä apua tuotteiden ja tarvittaessa niiden pukemisen apuvälineiden valintaan. Voit tilata mittatilaustuotteiden lisäksi myös vakiokokoisia tukisukkia ja erilaisia tukia esimerkiksi polville, nilkoille ja selälle. Toimittajanamme toimii Ab Napra-Rehab Oy. Tukisukkien hankinta alkaa ajanvarauksella ja mittauksella. Tuotteet tulee valita yksilöllisen tarpeen mukaan ja niiden hankkimiseen liittyvät mittaukset tehdään erikseen sovitulla fysioterapia- ajalla. Tukisukkien ja -hihojen valintaan vaikuttavat ongelmakohdan laajuus ja esim. alaraajaturvotuksen määrä sekä perussairaudet. JUZOn tukisukkiin saat puristusluokat 1-4 tarpeesta riippuen. Valmiin tuotteen voi noutaa toimipisteeltä ja tarvittaessa voit varata tuotteen sovitukseen ja pukemiseen oman fysioterapia-ajan.

Muut fysioterapiapalvelumme

Fysioksesta saat myös lempeää ja kivutonta lymfaterapiaa turvotuksen ja kiputilojen lievitykseen. ShockWave –paineaaltohoitoja tarjoamme Lappeenrannan keskustassa: se on tutkitusti tehokas hoitomuoto, jota seuraa yleensä välitön kivunlievitys ja toimintakyvyn parantuminen. Fysioterapeutti Jouni Ropponen Joutsenossa on myös sertifioitu MDT-terapeutti.

Jätä soittopyyntö

Haluatko kysyä Fysioksen liikuntaryhmistä, fysioterapia- tai kuntoutuspalveluista, hieronnoista tai muista hoidoista. Jätä puhelinnumerosi, ja me soitamme sinulle heti seuraavana arkipäivänä.