Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus Fysioksessa

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toimipisteet Fysioksessa

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on, että pystyt sairaudestasi tai vammastasi huolimatta tekemään töitä tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin. Kuntoutus on Kelan järjestämä ja rahoittama. Kaikki kuntoutujan etuudet maksaa Kela. Fysios on Suomen suurin Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen erikoistunut terapiayritys. Meiltä löytyy yli 700 kuntoutuksen ammattilaista.

Aikuisten kuntoutus

Tarjoamme fysioterapiaa, allasterapiaa sekä toimintaterapiaa yksilöllisenä ja ryhmämuotoisena avokuntoutuksena toteutettuna vastaanottotiloissamme tai asiakkaan omassa ympäristössä kotikäyntinä. Katso tarkemmin toimipistekohtaiset palvelut. Terapia toteutetaan Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvauksen mukaisesti.

Lue lisää neurologisesta fysioterapiasta

Lasten ja nuorten kuntoutus

Palveluitamme on fysio- ja toimintaterapia toteutettuna vastaanottotiloissamme tai asiakkaan omassa ympäristössä. Meiltä lisäksi yksilöallasterapia. Katso tarkemmin toimipistekohtaiset palvelut. Terapia toteutetaan Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvauksen mukaisesti.

Lue lisää lasten ja nuorten terapiasta

Fysioksen palvelut kuntoutukseen

Fysiokselta saat kattavat neurologisen fysioterapian ja kuntoutuksen terapiat helposti saman katon alta. Toimintamme Fysioksella on suunnitelmallista, monialaista ja moniammatillista. Me Fysioksella huomioimme kuntoutujan kokonaisuutena ja teemme kuntoutujalle parhaan mahdollisen kuntoutussuunnitelman.

Allasterapia

Allasterapiassa hyödynnetään veden terapeuttisia ominaisuuksia vastusta, nostetta ja painetta. Harjoitukset altaassa tehostuvat veden vastuksen ja kehoon kohdistuvan paineen vaikutuksesta. Veden noste helpottaa ja mahdollistaa harjoituksia, jotka ovat muutoin asiakkaalle vaikeita toteuttaa.

Fysioterapeuttimme ohjaa vaikuttavasti ja oikealla tavalla allasapuvälineitä käyttäen harjoituksia kehonhallinnan, tasapainon ja koordinaation parantamiseksi. Asiakkaan oppiessa hyödyntämään veden terapeuttisia ominaisuuksia myös fyysinen harjoittelu tehostuu. Lisäksi allasterapiassa harjoitetaan hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa.

Allasterapia soveltuu erinomaisesti lapsille kuin aikuisille. Allasterapia suunnitellaan yksilöllisesti tukemaan asiakkaan itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia.

Lue lisää allasterapiasta

Toimintaterapia

Neurologisen vamman tai sairauden myötä toimintakyky voi heikentyä ja itsenäinen arjessa toimiminen vaikeutua. Toimintaterapia on kuntoutusta, jossa toimintaterapeutti auttaa asiakasta löytämään keinoja selviytyä omassa elinympäristössään ja omissa arkisissa toimissaan mahdollisimman itsenäisesti.

Toimintaterapiassa asiakkaan toimintakyky on kuntoutuksen keskiössä ja toimintakykyä pyritään ylläpitää tai parantaa eri toimintaterapian keinoin. Toimintaterapeutti auttaa löytämään toimintatapoja ja apuvälineitä, jotta asiakas voi vaikuttaa omaan arkeensa mahdollisimman paljon.

Lue lisää toimintaterapiasta

Puheterapia

Puheterapian tavoitteena on parantaa puheterapiaan tulevan kuntoutujan toiminta- ja kommunikaatiokykyä arjessa helpottamalla puheen, kielen tai äänen käyttöä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin haasteita. Puheterapeutti toimii puheen tuoton ja ymmärtämisen sekä vaihtoehtoisten kommunikaatiomuotojen harjoittelun tukena. Puheterapiassa voidaan harjoittaa tarvittaessa myös nielemistä ja syömistä.

Puheterapia sopii sekä lapsille että aikuisille. Eri-ikäisillä asiakkailla voi olla häiriöitä esimerkiksi puheessa, kielen ja äänen käytössä, kuulossa tai erilaisia vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin haasteita. Nämä häiriöt ja haasteet voivat olla joko synnynnäisiä tai myöhemmin sairauden aiheuttamia.

Lue lisää puheterapiasta

Ratsastusterapia

Ratsastusterapia on kuntoutusta, joka toteutuu tallilla yhdessä ratsastusterapeutin ja terapiahevosen kanssa. Ratsastusterapia on kokonaisvaltainen terapiamuoto, joka kuntouttaa niin fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti kuin kognitiivisesti. Ratsastusterapia sopii sekä lapsille että aikuisille. Aiempaa kokemusta hevosista ei tarvita. Ratsastusterapian aikana toimitaan hevosten kanssa maastakäsin sekä ratsastaen. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn vahvistaminen niin, että arki helpottuu kokonaisvaltaisesti.

Lue lisää ratsastusterapiasta

Psykoterapia

Psykoterapia on tehokas hoitomuoto oman mielen ongelmien käsittelemisessä. Tällöin usein puhutaan kuntoutuspsykoterapiasta. Psykoterapeutin kanssa voi yhdessä arvioida hoidon tarvetta ja tavoitteita, psykoterapian käyntien määrää ja tiheyttä. Psykoterapeutti opastaa myös Kelan tukeman kuntoutuspsykoterapian aloittamisessa.

Kela tukee yksilö-, pari- ja perhepsykoterapiaa. Päätös Kelan tukemasta psykoterapiasta tehdään aina vuodeksi kerrallaan ja se voi kestää enintään kolme vuotta. Kelan tukema psykoterapia on tarkoitettu 16-67-vuotiaille.

Kelan tukemaan psykoterapiaan tarvitaan aina psykiatrin tekemä arvio kuntoutuksen tarpeesta. Kuntoutusterapian aloittaminen vaatii sekä taloudellista että ajallista panostusta, joten sitoutumista sen aloittamiseen on hyvä pohtia sekä psykoterapeutin että lääkärin kanssa.

Lue lisää Kelan tukemasta kuntoutuspsykoterapiasta täältä >>

Lue lisää psykoterapiasta

Fysios kuntoutusneuvonta

Ohjausta, opastusta ja neuvontaa Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille. Neuvontaa antaa kuntoutusohjaaja, fysioterapeutti Eelis Nuuttila p. 044 733 4422 (arkisin 8-16) tai [email protected]

Tarvitset esim. yksilöllistä lisätietoa ja ohjausta:

 • sairaudesta tai vammasta
 • kuntoutuksesta
 • palveluista
 • tukitoimista
 • uusissa ja epäselvissä tilanteissa


Haluat esim. selvittää millaisia palveluja ja keinoja on arkesi helpottamiseksi, kun sairaus tai vamma rajoittaa:

 • jaksamistasi
 • arkiaskareiden tekemistä
 • lapsesi päiväkodissa käyntiä
 • koulussa tai työssä käyntiä
 • asiointia
 • harrastuksia
Soita 044 733 4422

​Lisää tietoa

www.kela.fi , löydät tarkempia tietoja Kelan etuuksista, kuten kuntoutuksesta, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista. ​Ota tarvittaessa yhteyttä Kelaan

KELA
Me soitamme sinulle

Jos haluat kysyä jotain oireeseen tai hoitoon liittyen, jätä numerosi tähän ja soitamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä. Autamme mielellämme myös Kelan tai kunnan maksusitoumuksen saamisen kanssa.