Kipufysioterapia

Meille voit aina tulla myös ilman lääkärin lähetettä.

Varaa aika netissä

Mitä on kipufysioterapia?

Kipufysioterapia on kipuun ja sen hoitoon erikoistunutta fysioterapiaa. Tavoitteena on mahdollistaa laadukas kivunhoito fysioterapian keinoin, sekä osana moniammatillista lähestymistapaa. Kipufysioterapian perustana on kuntouttava työote, jossa kaikki yksilön kipuun vaikuttavat tekijät pyritään huomioimaan; niin keholliset, psykologiset kuin sosiaaliset tekijät.

Pitkittynyt kipu vaikuttaa elämään laajasti ja haastaa arkea monin tavoin. Kipukierre voi johtaa mm. univaikeuksiin, mielialan muutoksiin ja sosiaalisen elämän rajoituksiin. Lisäksi liikkumiseen voi liittyä kivun pelkoa, mikä haittaa kaikkea päivittäistä toimintaa. Kipufysioterapiassa ei ole kyse yksittäisistä “tempuista”, joilla krooninen kipu voidaan poistaa. Pikemminkin kipufysioterapiaan erikoistunut terapeutti yrittää löytää uusia lähestymistapoja asiakkaan ongelmien ratkaisemiseksi pelkän fyysistä puolta painottavan lähestymistavan lisäksi. Tavoitteena on huomioida asiakas kokonaisvaltaisesti sekä saada asiakas toimimaan ja elämään mahdollisimman normaalisti kivusta huolimatta.

Menetelminä voivat olla tilanteen mukaan mm. asiakkaan motivointi omatoimisiin kivunhallintamenetelmiin, asiakkaalle merkityksellisten toimintojen tukeminen, harjoitteluterapia, rentoutumisharjoitukset, manuaalinen terapia, tiedonanto, keskustelu, peiliterapia ja fysikaaliset hoidot.

Kipufysioterapiassa tärkeää on kokonaistilanteen huomiointi ja asiakkaan huomioiminen kokonaisuutena. Nimenomaan psykososiaalisten tekijöiden huomiointi on tärkeää, sillä psykososiaaliset tekijät vaikuttavat kivun kanssa selviytymiseen kivun syystä riippumatta. Tästä syystä myös yhteistyö muiden hoitotahojen kanssa tarvittaessa on ensiarvoisen tärkeää.

Milloin kannattaa kääntyä kipufysioterapeutin puoleen?

Jos kiputilanne haittaa päivittäistä elämää ja koet, että nykyiset hoitotoimet eivät ole tuoneet pitkäkestoista ratkaisua, kannattaa hakeutua kipufysioterapiaan erikoistuneen fysioterapeutin vastaanotolle keskustelemaan hoitomahdollisuuksista. Pitkäaikaisessa kivussa paras hoitotulos saadaan aina toimimalla moniammatillisesti ottamalla tarvittaessa hoidon suunnitteluun tai toteutukseen mukaan muita terveydenhuollon asiantuntijoita. Lisäksi asiakas on aina aktiivisesti mukana hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kipufysioterapiasta apua pitkäaikaiseen tai krooniseen kipuun


Miten kipufysioterapia eroaa tavallisesta fysioterapiasta?

Kipufysioterapian ero “muuhun fysioterapiaan” on, että kipufysioterapiaan erikoistuneella fysioterapeutilla on laajemmat tiedot kivusta sekä valmiudet hyödyntää näitä kohdatessaan asiakkaan vastaanotolla. Fysioterapeutti hahmottaa kivusta kärsivän asiakkaan kokonaisuutena, eikä kiinnitä huomiota vain diagnoosiin tai oireisiin. Kipufysioterapiassa pyritään ensisijaisesti löytämään ratkaisu kivun aiheuttamiin ongelmiin yhdessä asiakkaan kanssa hänen arkielämässään, eikä niinkään korjaamaan kipua. Varsinkin pitkittyneessä kivussa täydellisen oireettomuuden saavuttaminen ei useinkaan ole mahdollista.

Asiakkaan hoito pyritään suunnittelemaan yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa, mikäli tilanne sitä vaatii. Kipufysioterapeutilla on hyvät yhteistyövalmiudet muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Varsinkin pitkittynyt kipu vaatii usein hoidollisesti moniammatillisen lähestymistavan.

Millainen on kipufysioterapeutin koulutus?

Kipufysioterapian koulutuskokonaisuuden käynyt fysioterapeutti saa valmiudet kohdata pitkittynyttä kipua sairastava asiakas huomioimalla häntä kokonaisuutena. Tavallisesti fysioterapiassa pyritään tunnistamaan kivulias kudos tai rakenne ja hoitamaan sitä. Kroonisella kipuasiakkaalla tämä ei kuitenkaan välttämättä ole mahdollista. Sen sijaan asiakasta hoidetaan kokonaisvaltaisemmin, ja yhdessä asiakkaan kanssa pyritään löytämään keinot tulla toimeen kivun kanssa. Koulutuksen käyneellä kipufysioterapeutilla on ymmärrys kipuun liittyvistä tekijöistä ja keinoista vaikuttaa niihin.

Kenelle kipufysioterapia sopii?

Kipufysioterapian asiakkaat vaihtelevat niin iän, sukupuolen kuin kivun keston suhteen. Suurin osa pitkittyneistä kiputiloista on tuki- ja liikuntaelimistön sairauksista tai vaurioista johtuvia (mm. krooniset selkäkivut ja hermoperäiset kiputilat). Lisäksi on erilaisia hermojärjestelmän vaurioista tai sairauksista johtuvia kiputiloja, esimerkiksi CRPS ja fibromyalgia. Myös aivoverenkiertohäiriöt ja syöpäsairaudet altistavat krooniselle kivulle.

Tärkeintä on, ettei kivun kanssa jää yksin. Kivusta kärsivä voi saada fysioterapiasta apua.

Tätä artikkelia ovat olleet kirjoittamassa Fysioksen kipufysioterapian ammattilaiset Tom Kåla, Jolanda Ehrström ja Niko Puhakka.

Me soitamme sinulle

Jos haluat kysyä jotain oireeseen liittyen tai haluat apua ajanvarauksessa, jätä numerosi tähän ja me soitamme sinulle.