Kotikäynti neurologisessa fysioterapiassa

Mitä on fysioterapian kotikäynti?

Kotikäynnillä tarkoitetaan fysioterapiakäynti kertaa, joka toteutuu toimipisteen sijasta kuntoutujan omassa arkiympäristössä. Kotikäynti voidaan toteuttaa kuntoutujan kotona, päiväkodissa, koulussa, palvelutalossa.

Miten kotikäynti eroaa toimipistekäynnistä?

Kuntoutus toteutuu kotikäynnillä kuntoutujan omassa elinympäristössä mikä tukee hyvin siellä toimimista. Kotikäynnillä myös lähipiirin huomioiminen mahdollistuu paremmin ja voidaan ohjeistaa ja tukea myös heitä mm. päivittäistoimissa ja siirtymisissä avustamisessa sekä omien ja kuntoutujan voimavarojen huomioimisessa.

Mitä kotikäynnillä tapahtuu?

Kotikäynnillä harjoitellaan toimintoja ja liikkumista kuntoutujan omassa arkiympäristössä. Siellä nähdään parhaiten mitkä kuntoutujan haasteet ja vahvuudet arjen toimissa ovat, jotta kuntoutus on mahdollisimman tarkoituksenmukaista ja tukee arjessa selviytymistä. Kotikäynnin hyöty onkin, että päästään pureutumaan arjessa toimimiseen.

Kotikäynnillä harjoitellaan myös paljon samoja asioita kuin toimipisteelläkin tapahtuvalla terapiakäynnillä, ympäristö on vain eri. Kotikäynti voi toteutua myös arjen ympäristön läheisyydessä ulkona mm. asioinnin ja liikkumisen harjoitteluna.

Terapeutti ottaa tarpeen mukaan harjoitteluvälineistöä mukaansa tai voidaan hyödyntää kuntoutujalta jo kotoa löytyviä välineitä. Terapia voi toteutua myös ulkona, missä harjoitellaan esim. liikkumista erilaisissa maastoissa, asiointimatkoja ja itse asiointia. Tavoitteena on, että terapian yhteydessä harjoitellut taidot siirtyvät mahdollisimman hyvin arkielämään.

Milloin kotikäynti on suositeltavaa ja mitä huomioida?

Kotikäynnin tarpeen tulee ilmetä kuntoutussuunnitelmassa, jotta kotikäyntioikeus otetaan huomioon kuntoutuspäätöstä tehdessä. 

Mm. Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta hakiessa on siis hyvä tarvittaessa hakea myös kotikäynti oikeutta. Jos kotikäyntioikeutta ei kuitenkaan kuntoutuspäätöksessä ole, voi siihen hakea muutosta, jotta esim. koronarajoitteista ja epidemiatilanteesta huolimatta terapian toteutus mahdollistuu säännöllisesti ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Tässä fysioterapeuttisi auttaa mielellään, jos haluat terapian toteutuksen kotikäynteinä. 

Mitä kuntoutujat ajattelevat kotikäynneistä:

"Kuntoutujat ovat tykänneet kotikäynneistä kun pääsevät harjoittelemaan arjessa vaadittavia taitoja ja toimia suoraan kotiympäristössä. Kotikäynnit koetaan myös tehokkaiksi ja harjoittelua voi toteuttaa monipuolisesti myös kotiympäristössä, vaikka kaikkea samaa välineistöä ei käytettävissä olekaan. Omaisten/läheisten kannalta myös hyviä hetkiä ohjaukseen ja neuvontaan mm. kuntoutumisen tukemiseksi." - Fysioterapeutti Saija Hjerppe

Tämän sivun sisältöä on ollut luomassa fysioterapeutti Saija Hjerppe

Lue lisää neurologisesta fysioterapiasta
Me soitamme sinulle

Jos haluat kysyä jotain oireeseen tai hoitoon liittyen, jätä numerosi tähän ja soitamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä. Autamme mielellämme myös Kelan tai kunnan maksusitoumuksen saamisen kanssa.