Kotikäynti neurologisessa fysioterapiassa

Mitä on fysioterapian kotikäynti?

Kotikäynnillä tarkoitetaan fysioterapiakäyntikertaa, jossa fysioterapeutti tulee kuntouttamaan kuntoutujaa kotiin tai muuhun yhdessä valittuun arkiympäristöön. Kotikäynti voidaan toteuttaa kuntoutujan kotona, päiväkodissa, koulussa tai palvelutalossa kuntoutujan toiveiden ja tarpeiden, sekä elämäntilanteen mukaan.

Miten kotikäynti eroaa toimipistekäynnistä?

Toimipistekäynti on sellainen, jossa kuntoutuja saapuu Fysios toimipisteelle tapaamaan fysioterapeuttiaan ja kuntoutus tapahtuu toimipisteen tiloissa. Kotikäynnillä taas fysioterapeutti tulee kuntoutujan luokse hänen elinympäristöön (esim. kotiin, ulos, päiväkotiin, kouluun). Tämä tukee hyvin sitä, että kuntoutuja pystyy toimimaan omassa ympäristössään mahdollisimman itsenäisesti eri arjen askareissa.

Kotikäynnillä myös lähipiirin huomioiminen mahdollistuu paremmin ja voidaan ohjeistaa ja tukea myös heitä esimerkiksi päivittäistoimissa kuten pukeutumisen ohjaamisessa ja avustamisessa sekä siirtymisen avustamisessa esimerkiksi vuoteesta pyörätuoliin. Tuetaan myös omien ja kuntoutujan voimavarojen huomioimisessa.

Mitä kotikäynnillä tapahtuu?

Kotikäynnillä harjoitellaan toimintoja ja liikkumista kuntoutujan omassa arkiympäristössä. Siellä nähdään parhaiten mitkä kuntoutujan haasteet ja vahvuudet arjen toimissa ovat, jotta kuntoutus on mahdollisimman tarkoituksenmukaista ja tukee arjessa selviytymistä. Kotikäynnin hyöty onkin, että päästään pureutumaan arjessa toimimiseen.

Kotikäynnillä harjoitellaan paljon samoja asioita kuin toimipisteelläkin tapahtuvalla terapiakerralla, ympäristö on vain eri. Harjoitetaan mm. tasapainoa, liikkuvuutta ja lihasvoimaa kuntoutujan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Kotikäynnillä harjoitellaan tavoitteiden mukaisesti arjen toimintoja kuten pukeutuminen, keittiössä toimiminen ja siirtymiset sekä liikkuminen kuntoutujan omassa arkiympäristössä. Siellä nähdään parhaiten mitkä kuntoutujan haasteet ja vahvuudet arjen toimissa ovat ja kuntoutus on mahdollisimman tarkoituksenmukaista ja tukee arjessa selviytymistä. Kotikäynti voi toteutua myös ulkona, missä harjoitellaan esim. liikkumista erilaisissa maastoissa, asiointimatkoja ja itse asiointia. Tämä on ollut usein kuntoutujista erityisen mielekästä, sillä terapiakäynti auttaa heti arjessa.

Välineistä ei tarvitse olla huolissaan, sillä terapeuttimme ottavat tarpeen mukaan harjoitteluvälineistöä mukaansa tai ja lisäksi osaavat hyödyntää kuntoutujalta jo kotoa löytyviä välineitä. Tavoitteena on, että terapian yhteydessä harjoitellut taidot siirtyvät mahdollisimman hyvin arkielämään.

Milloin kotikäynti on suositeltavaa ja mitä huomioida?

Kun maksajana on jokin muu taho (Kela, sairaanhoitopiiri, vakuutusyhtiö tms.), kotikäynnin tarpeen tulee ilmetä kuntoutussuunnitelmassa. Kotikäyntioikeus otetaan huomioon kuntoutuspäätöstä tehdessä.

Mm. Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta hakiessa on siis hyvä tarvittaessa hakea myös kotikäynti oikeutta. Jos kotikäyntioikeutta ei kuitenkaan kuntoutuspäätöksessä ole, voi siihen hakea muutosta, jotta esim. koronarajoitteista ja epidemiatilanteesta huolimatta terapian toteutus mahdollistuu säännöllisesti ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Tässä fysioterapeuttisi auttaa mielellään, jos haluat terapian toteutuksen kotikäynteinä.

Mitä kuntoutujat ajattelevat kotikäynneistä:

"Kuntoutujat ovat tykänneet kotikäynneistä kun pääsevät harjoittelemaan arjessa vaadittavia taitoja ja toimia suoraan kotiympäristössä. Kotikäynnit koetaan myös tehokkaiksi ja harjoittelua voi toteuttaa monipuolisesti myös kotiympäristössä, vaikka kaikkea samaa välineistöä ei käytettävissä olekaan. Omaisten/läheisten kannalta myös hyviä hetkiä ohjaukseen ja neuvontaan mm. kuntoutumisen tukemiseksi." - Fysioterapeutti Saija Hjerppe

Tämän sivun sisältöä on ollut luomassa fysioterapeutti Saija Hjerppe

Me soitamme sinulle

Jos haluat kysyä jotain oireeseen tai hoitoon liittyen, jätä numerosi tähän ja soitamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä. Autamme mielellämme myös Kelan tai kunnan maksusitoumuksen saamisen kanssa.