Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapia

Meille voit aina tulla myös ilman lääkärin lähetettä.

Mitä on lasten fysioterapia?

Lasten fysioterapia on fysioterapeutin toteuttamaa kuntoutusta. Lasten fysioterapian tavoitteena on lapsen liikkumis- ja toimintakyvyn tukeminen sekä edistää lapsen kykyä osallistua arkeen. Lasten fysioterapia auttaa tukemaan lapsen ikätasoista motorista kehitystä.

Lasten kuntoutuksen tarkoituksena on auttaa lasta hyödyntämään ja harjaannuttamaan omaa liikkumis- ja toimintakykyä mahdollisimman optimaalisesti. Fysioterapeutti arvioi lapsen liikkumis- ja toimintakykyä. Arvion perusteella fysioterapeutti laatii yksilölliset tavoitteet sekä terapiasuunnitelman yhdessä lapsen ja hänen lähipiirinsä kanssa.

Tarpeen mukaan fysioterapeutti toimii myös asiantuntijana apuvälineiden arvioinnissa sekä seuraa niiden ajantasaisuutta ja soveltuvuutta lapsen arkikäytössä. Lisäksi fysioterapeutti ohjaa vanhempia, päivähoitoa ja koulua lapsen kehityksen tukemisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa.

Lasten fysioterapiasta on apua:

 • viivästyneeseen kehitykseen
 • poikkeavaan lihasjänteyteen
 • liikkumisen puolieroihin ja yksipuolisiin liikemalleihin

Missä lasten fysioterapia toteutetaan?

Lasten fysioterapiaa toteutetaan vastaanotolla sekä kotona ja päivähoidossa tai koulussa. Lasten ja nuorten terapiassa tehdään yhteistyötä lapsen lähipiirin ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Motoriikkaneuvola 0-2 vuotiaille

Motoriikkaneuvolassa fysioterapeutti arvioi lapsen iänmukaista kokonaiskehitystä pohjautuen standardoituun AIMS-testiin. Fysioterapeutti ohjaa vanhemmille harjoitteita tukemaan lapsen sensomotorista kehitystä ja tekee terapiatarpeen arvioinnin. Käynnistä on mahdollista saada kirjallinen lausunto.

Vauvan sensorisen integraation vaikeudet voivat ilmetä esimerkiksi poikkeavana reagointina hoivatilanteissa, ruokailussa ja unirytmissä. Motoriikkaneuvolassa vauvaa arvioi aina lasten fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti.

Jos tapaamisella ilmenee aistisäätelyn haasteita, on fysioterapeutin mahdollista konsultoida osaavaa SI-toimintaterapeuttia asiassa. Motoriikkaneuvolaan voit varata ajan ilman lääkärin lähetettä. Tarvittaessa teemme yhteistyötä lastenlääkäreiden tai muiden hoitavien tahojen kanssa.

Lasten fysioterapialla voidaan vaikuttaa mm. vauvan tai taaperon:

 • viivästyneeseen kehitykseen
 • poikkeavaan lihasjänteyteen
 • liikkumisen puolieroihin ja yksipuolisiin liikemalleihin
 • peppukiitämiseen, varvistamiseen, jalkaterien virheasentoihin
 • varhaiseen vuorovaikutukseen

Fysioksen lasten fysioterapian toimipisteet

Tarjoamme lasten fysioterapiaa Helsingissä, Vantaalla, Tampereella, Mikkelissä, Oulussa ja Järvenpäässä. Fysioterapeuttimme ovat erityisesti erikoistuneet lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen fysioterapiaan, joka huomioi lapsen lisäksi myös kodin, harrastukset, päiväkodin ja muun lapsen elinympäristön.

  Lue lisää

  Palvelemme myös Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita

  Tutustu Fysioksen laajaan palveluvalikoimaan

  Kysy – me soitamme sinulle

  Jos sinulla on kysyttävää Fysioksen lasten fysioterapiasta tai haluat lisätietoja, jätä yhteystietosi. Me soitamme sinulle.