Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapia

Meille voit aina tulla myös ilman lääkärin lähetettä.

Mitä on lasten fysioterapia?

Lasten fysioterapia on fysioterapeutin toteuttamaa kuntoutusta. Lasten fysioterapian tavoitteena on lapsen liikkumis- ja toimintakyvyn tukeminen sekä edistää lapsen kykyä osallistua arkeen. Lasten fysioterapia auttaa tukemaan lapsen ikätasoista motorista kehitystä.

Lasten kuntoutuksen tarkoituksena on auttaa lasta hyödyntämään ja harjaannuttamaan omaa liikkumis- ja toimintakykyä mahdollisimman optimaalisesti. Fysioterapeutti arvioi lapsen liikkumis- ja toimintakykyä. Arvion perusteella fysioterapeutti laatii yksilölliset tavoitteet sekä terapiasuunnitelman yhdessä lapsen ja hänen lähipiirinsä kanssa.

Tarpeen mukaan fysioterapeutti toimii myös asiantuntijana apuvälineiden arvioinnissa sekä seuraa niiden ajantasaisuutta ja soveltuvuutta lapsen arkikäytössä. Lisäksi fysioterapeutti ohjaa vanhempia, päivähoitoa ja koulua lapsen kehityksen tukemisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa.

Lasten fysioterapiasta on apua:

 • viivästyneeseen kehitykseen
 • poikkeavaan lihasjänteyteen
 • liikkumisen puolieroihin ja yksipuolisiin liikemalleihin

Missä lasten fysioterapia toteutetaan?

Lasten fysioterapiaa toteutetaan vastaanotolla sekä kotona ja päivähoidossa tai koulussa. Lasten ja nuorten terapiassa tehdään yhteistyötä lapsen lähipiirin ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Allasterapiaa lapsille ja nuorille

Fysioterapiaa voidaan toteuttaa myös lasten ja nuorten kohdalla altaassa. Lapsilla allasterapia on usein hyvä terapiamuoto, kun halutaan tukea motorista kehitystä ja arjen toimintakykyä.

Lasten allasterapiassa käytetään hyväksi veden fysikaalisia ominaisuuksia: Veden noste mahdollistaa usein liikkeitä, jotka ovat kuivalla maalla liian haastavia. Veden vaste tekee harjoittelusta tehokasta ja veden paine antaa sensomotorista ärsykettä koko keholle. Liikkumisen ja lihasvoimaharjoittelun lisäksi myös hengityselimistö saa tarvitsemaansa harjoitusta ja hengitysharjoitukset muun muassa liman irtoaminen toteutuvat kuin itsestään.

Motoriikkaneuvola 0-2 vuotiaille

Motoriikkaneuvolasta saat apua, mikäli sinulle on herännyt vanhempana huolta lapsesi kokonaiskehityksestä, kuten liikunnallisten taitojen kehityksestä, syömisestä tai vuorovaikutuksesta. Motoriikkaneuvolaan voit varata ajan ilman lääkärin lähetettä.

Motoriikkaneuvolassa vauvaa arvio aina lasten fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti. Motoriikkaneuvolaan voit varata ajan ilman lääkärin lähetettä. Jos tapaamisella ilmenee aistisäätelyn haasteita, on fysioterapeutin mahdollista konsultoida osaavaa SI-toimintaterapeuttia asiassa. Vauvan sensorisen integraation vaikeudet voivat ilmetä esimerkiksi poikkeavana reagointina hoivatilanteissa, ruokailussa ja unirytmissä. Imetyksen ohjaajat neuvovat imetyksen haasteissa.

Motoriikkaneuvolassa fysioterapeutti arvioi lapsen iänmukaista kokonaiskehitystä pohjautuen standardoituun AIMS-testiin. Fysioterapeutti ohjaa vanhemmille harjoitteita tukemaan lapsen sensomotorista kehitystä ja tekee terapiatarpeen arvioinnin. Käynnistä on mahdollista saada kirjallinen lausunto. Tarvittaessa teemme yhteistyötä lastenlääkäreiden tai muiden hoitavien tahojen kanssa.

Lasten fysioterapialla voidaan vaikuttaa mm. vauvan tai taaperon:

 • viivästyneeseen kehitykseen
 • poikkeavaan lihasjänteyteen
 • liikkumisen puolieroihin ja yksipuolisiin liikemalleihin
 • peppukiitämiseen, varvistamiseen, jalkaterien virheasentoihin
 • varhaiseen vuorovaikutukseen

Fysios Mehiläisen lasten fysioterapian toimipisteet

Tarjoamme lasten fysioterapiaa Helsingissä, Vantaalla, Tampereella, Mikkelissä, Oulussa, Järvenpäässä ja Seinäjoella. Fysioterapeuttimme ovat erityisesti erikoistuneet lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen fysioterapiaan, joka huomioi lapsen lisäksi myös kodin, harrastukset, päiväkodin ja muun lapsen elinympäristön.

Fysios Mehiläinen kuntoutusneuvonta

Tarvitsetko kuntoutusneuvontaa tai apua hakeutumisessa KELAn vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaaksi Fysios Mehiläiseen? Numerossa 010 237 7077 sinua auttavat Kuntoutuksen ohjaaja AMK Eelis Nuuttila ja Nelli Raunio sekä Fysios Mehiläisen kuntoutustiimi.

Soita kuntoutusneuvontaan 010 237 7077.

  Kysy – me soitamme sinulle

  Jos sinulla on kysyttävää Fysioksen lasten fysioterapiasta tai haluat lisätietoja, jätä yhteystietosi. Me soitamme sinulle.