Lasten Fysios

Tarjoamme kuntoutuspalveluja
lapsille ja nuorille:

Fysio- ja toimintaterapia

Lasten fysio- ja toimintaterapiaa

Kuntoutuksella pyritään tukemaan osallistumista ja helpottamaan lapsen ja perheen arkea. Lasten ja nuorten terapiassa tehdään yhteistyötä lapsen lähipiirin ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Terapiaan kuuluu konsultointia, neuvottelua ja moniammatillista yhteistyötä. Fysioksessa lapsen on mahdollista saada kattavat palvelut saman katon alta. Fysio- ja toimintaterapiaa voidaan toteuttaa myös yhteistyössä.

Alkukartoitus ja yksilöllinen terapiasuunnitelma

Laadimme yhteistyössä lapsen, lasten huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa alkuselvityksen, jonka pohjalta laaditaan yksilöllinen terapiasuunnitelma.

Monipuoliset terapian apuvälineet toimipisteessä, kotona tai koulussa

Käytössämme on monipuolinen valikoima erilaisia terapian apuvälineitä sekä toiminnallisuuteen aktivoivat toimitilat. Toteutamme terapiaa kuntoutussuunnitelman mukaisesti toimipisteissämme ja lapsen arkiympäristössä; kotona, koulussa tai päiväkodissa. Terapiamuotoja ovat yksilö-, ryhmäterapiat

Neuvontaa ja arviointipalveluita

Meillä on myös on fysioterapeuttinen neuvonta- ja tutkimusvastaanotto vauvoille, lapsille ja nuorille. Lisäksi teemme toimintaterapiatarpeen arviointeja.

Lasten ja nuorten kuntoutus on vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, joka on useimmiten Kelan, sairaanhoitopiirin tai kotikunnan kustantamaa. Ammattitaitoista kuntoutusta tarjoavat Fysioksen osaavat fysioterapeutit ja toimintaterapeutit.

Meille voi tulla aina myös ilman lähetettä tai maksusitoumusta.

Me soitamme sinulle

Jos haluat kysyä jotain tai haluat apua ajanvarauksessa, jätä numerosi tähän ja soitamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Lasten fysioterapia

Fysioterapia on fysioterapeutin toteuttamaa kuntoutusta, jonka tavoitteena on lapsen liikkumis- ja toimintakyvyn tukeminen. Lisäksi tavoitteena on edistää lapsen kykyä osallistua arkeen.

Tarkoituksena on auttaa lasta hyödyntämään ja harjaannuttamaan omaa liikkumis- ja toimintakykyä mahdollisimman optimaalisesti. Fysioterapeutti arvioi lapsen liikkumis- ja toimintakykyä. Arvion perusteella fysioterapeutti laatii yksilölliset tavoitteet sekä terapiasuunnitelman yhdessä lapsen ja hänen lähipiirinsä kanssa. Tarpeen mukaan fysioterapeutti toimii myös asiantuntijana apuvälineiden arvioinnissa sekä seuraa niiden ajantasaisuutta ja soveltuvuutta lapsen arkikäytössä. Lisäksi fysioterapeutti ohjaa vanhempia, päivähoitoa ja koulua lapsen kehityksen tukemisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa.

Asiakastarina blogi: Lapsen fysioterapia on etuoikeus >>

Asiakastarina blogi: Kohti tulevaisuutta – askel kerrallaan >>

Lue lisää neurologisesta fysioterapiasta

Lasten toimintaterapia

Toimintaterapia on toimintaterapeutin toteuttamaa kuntoutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen sensomotorisia valmiuksia ja taitoja, kuten leikkitaitoja, omatoimisuustaitoja sekä sosiaalisia taitoja kulloisenkin kehitysvaiheen odotusten mukaisesti.

Terapian avulla lapsi löytää ja hallitsee keinoja selviytyä omassa elinympäristössään. Toimintaterapeutti arvioi lapsen valmiuksia ja toimintakykyä strukturoiduilla arviointimenetelmillä ja mittareilla. Arvion pohjalta suunnitellaan terapia- ja apuvälinetarve yhteistyössä lapsen lähiympäristön kanssa sekä annetaan ohjausta, tukea ja neuvontaa.

Blogi: Lapsen kaveritaitojen kehittymisen tukeminen toimintaterapiassa >>

Blogi: Lasten motorinen levottomuus ja toiminnan ohjaus >>

Lue lisää lasten ja nuorten toimintaterapiasta

Allasterapiaa lapsille ja nuorille

Terapia voidaan toteuttaa myös altaassa. Vesi elementtinä mahdollistaa monipuolisen harjoittelun allasterapian kautta. Lapsi saa vedessä erilaisia liike- ja aistikokemuksia. 

Terapia toteutetaan aina yksilöllisesti ja fysioterapeutti on mukana altaassa ohjaamassa lasta.

Veden noste helpottaa vedessä liikkumista ja mahdollistaa liikkumisen niveliä kuormittamatta. Veden vaste tekee harjoittelusta tehokasta. Lisäksi lämmin vesi rentouttaa kokonaisvaltaisesti. Liikkumisen ja lihasvoiman lisäksi myös hengitykseen liittyvä harjoittelu on vedessä mahdollista.  Allasterapiassa lapsi voi vedessä saada onnistumisen kokemuksia liikkumisesta, joka ei ilman veden tukea ole mahdollista. 

Fysioksen fysioterapeutit ovat kokeneita ja koulutettuja toteuttamaan allasterapiaa.

Lue lisää allasterapiasta

Palvelemme Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita

Toimipisteemme löydät täältä

Tutustu

Ota yhteyttä

[email protected]

Kun otat meihin yhteyttä sähköpostitse toivomme, että lisäät osoitekenttään kaupungin tai paikkakunnan nimen, jota asiasi koskee. Näin saamme ohjattua viestisi nopeammin oikealle henkilölle. Kiitos!

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus