Lasten Fysios

Tarjoamme kuntoutuspalveluja
lapsille ja nuorille:

Fysio- ja toimintaterapia

Alkukartoitus ja yksilöllinen terapiasuunnitelma

Laadimme yhteistyössä lapsen, lasten huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa alkuselvityksen, jonka pohjalta laaditaan yksilöllinen terapiasuunnitelma.

Monipuoliset terapian apuvälineet toimipisteessä, kotona tai koulussa

Käytössämme on monipuolinen valikoima erilaisia terapian apuvälineitä sekä toiminnallisuuteen aktivoivat toimitilat. Toteutamme terapiaa kuntoutussuunnitelman mukaisesti toimipisteissämme ja lapsen arkiympäristössä; kotona, koulussa tai päiväkodissa. Terapiamuotoja ovat yksilö-, ryhmä- tai monimuototerapiat.

Neuvontaa ja arviointipalveluita

Meillä on myös on fysioterapeuttinen neuvonta- ja tutkimusvastaanotto vauvoille, lapsille ja nuorille. Lisäksi teemme toimintaterapiatarpeen arviointeja.


Lasten ja nuorten kuntoutus on vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, joka on useimmiten Kelan, sairaanhoitopiirin tai kotikunnan kustantamaa. Ammattitaitoista kuntoutusta tarjoavat Fysioksen osaavat fysioterapeutit ja toimintaterapeutit.

Meille voi tulla aina myös ilman lähetettä tai maksusitoumusta.

Me soitamme sinulle

Jos haluat kysyä jotain tai haluat apua ajanvarauksessa, jätä numerosi tähän ja terapeuttimme soittaa sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Lasten fysioterapia

Terapia on fysioterapeutin toteuttamaa kuntoutusta, jonka tavoitteena on lapsen liikkumis- ja toimintakyvyn tukeminen. Lisäksi tavoitteena on edistää lapsen kykyä osallistua arkeen.

Tarkoituksena on auttaa lasta hyödyntämään ja harjaannuttamaan omaa liikkumis- ja toimintakykyä mahdollisimman optimaalisesti. Fysioterapeutti arvioi lapsen liikkumis- ja toimintakykyä. Arvion perusteella fysioterapeutti laatii yksilölliset tavoitteet sekä terapiasuunnitelman yhdessä lapsen ja hänen lähipiirinsä kanssa. Lisäksi fysioterapeutti ohjaa vanhempia päivähoitoa ja koulua lapsen kehityksen tukemisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa.


Lasten toimintaterapia

Toimintaterapia on toimintaterapeutin toteuttamaa kuntoutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen leikkitaitoja, omatoimisuustaitoja sekä sosiaalisia taitoja kulloisenkin kehitysvaiheen odotusten mukaisesti.

Terapian avulla lapsi löytää ja hallitsee keinoja selviytyä omassa elinympäristössään. Toimintaterapeutti arvioi lapsen valmiuksia ja toimintakykyä strukturoiduilla arviointimenetelmillä ja mittareilla. Arvion pohjalta suunnitellaan terapia- ja apuvälinetarve yhteistyössä lapsen lähiympäristön kanssa sekä annetaan ohjausta, tukea ja neuvontaa.

Allasterapiaa lapsille ja nuorille

Terapia voidaan toteuttaa myös altaassa. Vesi elementtinä mahdollistaa monipuolisen harjoittelun allasterapian kautta. Lapsi saa vedessä erilaisia liike- ja aistikokemuksia. 

Terapia toteutetaan aina yksilöllisesti ja fysioterapeutti on mukana altaassa ohjaamassa lasta.

Veden noste helpottaa vedessä liikkumista ja mahdollistaa liikkumisen niveliä kuormittamatta. Veden vaste tekee harjoittelusta tehokasta. Lisäksi lämmin vesi rentouttaa kokonaisvaltaisesti. Liikkumisen ja lihasvoiman lisäksi myös hengitykseen liittyvä harjoittelu on vedessä mahdollista.  Allasterapiassa lapsi voi vedessä saada onnistumisen kokemuksia liikkumisesta, joka ei ilman veden tukea ole mahdollista. 

Fysioksen fysioterapeutit ovat kokeneita ja koulutettuja toteuttamaan allasterapiaa.

Kaikki toimipisteemme palvelevat Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita

Klikkaamalla toimipisteen nimeä, pääset mm. tutustumaan kuntoutusta antaviin terapeutteihimme.


Ota yhteyttä

lapset@fysios.fi

ESPOO * Fysios ViherlaaksoFysios Tapiola  p. 010 237 7010

HELSINKI Fysios Resiina Itäkeskus  p. 020 779 8722

JÄRVENPÄÄ Fysios Järvenpää p. 020 778 8722

LAPPEENRANTA * Fysios LauritsalaFysios Sammonlahti  p. 010 237 7044

OULU * Fysios Kontinkangas  p. 010 237 7038 

TAMPERE Fysios Terapia-team p. 010 237 7048

* Vain fysioterapiapalveluita