Tuki- ja liikuntaelinongelmiin

Maitland-konsepti

Maitland-konsepti (Maitland® Concept) on laajimmalle maailmassa levinnyt ortopedisen manuaalisen fysioterapian menetelmä. Hoitamisen tavoitteena on maksimoida kyky liikkua ja toimia aktiivisesti.

Mitä Maitland-konsepti on?

Maitland-konsepti (Maitland® Concept) on maailman laajimmalle levinnyt ortopedisen manuaalisen terapian (OMT) menetelmä, joka on keskittynyt tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermokudoksen häiriöihin liittyvien ongelmien ratkaisuun. Erikoistumiskoulutuksen myötä fysioterapeutti osaa käyttää omaa kliinistä kokemusta, teoriatietoa ja manuaalisia erikoistekniikoita asiakkaan ongelman ratkaisuun.

Maitland-fysioterapiassa ytimessä on asiakaskeskeisyys ja kliininen arviointiprosessi. Se pitää sisällään asiakkaan haastattelun ja tutkimisen, jonka pohjalta asiakkaan oireen ratkaisuksi luodaan fysioterapiasuunnitelma. Se voi koostua yhden tai useamman kehon osan nivelmobilisaatiosta ja manipulaatiosta sekä harjoitteiden ohjaamisesta.

Kenelle Maitland-fysioterapia sopii?

Maitland-fysioterapia sopii kaikille, joilla on jokin tuki- ja liikuntaelimistön oire tai toiminnallinen/suorituskykyyn liittyvä ongelma. Maitland-fysioterapeutti pystyy auttamaan asiakasta olipa oireilu kestänyt päiviä, viikkoja tai vuosia - yksikään kivi ei jää kääntämättä, jotta ongelman syyt saadaan selville ja keinot sen ratkaisemiseksi löytyvät. 

Tyypillisimpiä syitä tulla Maitland-fysioterapiaan ovat mm.


Mikäli hoitojakson aikana ilmenee jotain poikkeavaa, mitä ei pystytä ratkaisemaan fysioterapian keinoin, terapeutti osaa ohjata asiakkaan lisätutkimuksiin oikealle taholle. Myös leikkauksen jälkeinen kuntoutus kuuluu Maitland-fysioterapeutin osaamisalueeseen.

Tutkimus ja suunnitelma

Tutkimme, testaamme ja selvitämme syyt oireisiin ja ongelmiin. Laadimme ennusteen sekä asetamme yhdessä tavoitteet ja ohjelman kuntoutumiselle.

Hoidot ja tulosten seuranta

Lievitämme oireita, jotta kehon aluetta päästään vahvistamaan ja muokkaamaan. Tarkistamme ohjelman viimeistään kolmannen käyntikerran jälkeen, jolla varmistamme oikeanlaisen edistymisen.

Harjoittelu kotona tai salilla

Säännöllinen ja itsenäinen kotiharjoittelu tai harjoittelu Fysioksen salilla tuo parhaat tulokset. Jos sinulle tulee kysyttävää, käytössäsi on Fysios®-mobiiliapplikaatio, jonka avulla saat ohjausta juuri silloin, kun haluat.

Mitä Maitland-fysioterapiassa tapahtuu?

Ensimmäisellä hoitokerralla Maitland-fysioterapeutin tärkein tehtävä on löytää asiakkaan kertomasta ongelmasta punainen lanka, jota seuraamalla saadaan selville kehon eri osia tutkimalla toiminnallinen ja/tai rakenteellinen häiriö. 

Tämän jälkeen tehdään ensimmäinen hoito, jolla pyritään vaikuttamaan oireen käyttäytymiseen. Hoitojen vaikuttavuutta arvioidaan tekemällä uusi tutkimus hoidettuun kehon osaan. Tämä onkin yksi nerokkaimmista piirteistä Maitland Concept mukaisessa fysioterapiassa - väistämättäkin selviää mikä hoito ja harjoittelu auttaa asiakkaan ongelman ratkaisemiseksi. 

Maitland-fysioterapeutti voi pitää vastaanottoa toimipisteessään, mutta myös kotikäyntejä tekeviä fysioterapeutteja löytyy. 

Maitland-fysioterapeutin vastaanotolle pääsee myös ilman lääkärin lähetettä. Kela suorakorvaus osuus vähennetään käynnin hinnasta, jos henkilöllä on lääkärin lähete.

Maitland-fysioterapeutti

Maitland-konseptin mukaista manuaalista terapiaa tekevät erikoistumiskoulutuksen suorittaneet fysioterapeutit. Maitland Concept koulutus koostuu kolmesta eri tasosta eli vuosikurssista, jotka tyypillisesti suoritetaan 3-5 vuoden aikana. Koulutus sisältää Geoffrey D. Maitlandin kehittämän menetelmän teorian ja käytännön harjoittelun soveltamisen koko ihmiskehoon. Perustaitoihin kuuluu mobilisaatio- ja manipulaatiotekniikat, joita sovelletaan niveliin, hermokudokseen ja pehmytkudoksiin.

Tason 2a:n jälkeen fysioterapeuttia voi kutsua virallisesti Maitland erikoistuvaksi. Tämä edellyttää myös sitoutumista koulutuksen loppuun käymiseen. Tasolta toiselle siirtyminen vaatii läpäistyjä teorian ja käytönnön kokeita. Seuraavaan tasoon siirtyminen ei saa kestää yli 4 vuotta. Tason 3 jälkeen fysioterapeutti saa käyttää virallisesti nimitystä Maitland manipulatiivinen fysioterapeutti.

Maitland-fysioterapeutti on yksilö, jonka kliininen kokemus, asiakaskunta, muut syventävät opinnot ja vuorovaikutus kollegoiden kanssa ohjaavat kehittymistä ammatissa. Maitland Concept on pohja, jolle mahtuu rajaton määrä uutta tietoa ja taitoa mitä hyödyntää fysioterapiassa.


Tämän sivun sisältöä on ollut luomassa fysioterapeutti, Maitland® Concept Kosti Mäyrä.

Maitlandilla eroon kivusta ja kehon jäykkyydestä

Maitland-konseptin ytimen muodostavat asiakaskeskeisyys ja arviointiprosessi. Hoitamisen tavoitteena on maksimoida henkilön kyky liikkua ja toimia aktiivisesti. Olennainen osa Maitland-konseptin mukaista hoitoa on asiakkaan aktiivinen harjoittaminen. Toimenpiteen vaikuttavuutta arvioidaan hoidon aikana ja heti sen jälkeen.

Mobilisaatio- ja manipulaatio Manuaalinen fysioterapia OMT-fysioterapia MDT-terapia

Me soitamme sinulle

Jos haluat kysyä jotain oireeseen liittyen tai haluat apua ajanvarauksessa, jätä numerosi tähän ja terapeuttimme soittaa sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Toimipisteemme löydät täältä.

Tutustu myös laajaan palveluvalikoimaamme.

Siirry palveluhakuun