Nivelten mobilisaatio ja nivelten manipulaatio

Mobilisaatio ja manipulaatio

Mobilisaatio- ja manipulaatiokäsittelyitä käytetään erilaisten manuaalisten terapioiden hoitomuotoina.

Nivelten mobilisointi ja manipulaatio osana terapiaa

Nivelten mobilisointi ja manipulaatio ovat osa manuaalista terapiaa. Tuki- ja liikuntaelinten vaivoissa mobilisaatiolla ja manipulaatiolla lisätään nivelten liikkuvuutta. Liikerajoitus voi syntyä eri syistä. Ympäröivät pehmytkudokset (lihakset, nivelsiteet, nivelkapseli) voivat lyhentyä, jolloin niitä voidaan venyttää pitkäkestoisesti eli mobilisoida.

Nivel voi myös lukkiutua sen sisäisten rakenteiden (nivelkapselin poimut, painemuutokset, muutokset nivelnesteessä) takia, jolloin manipulaatio vapauttaa liikkeen. Joskus mobilisoitaessa ja usein manipuloitaessa kuuluu napsahtava ääni, joka liittyy alipaineen purkautumiseen nivelen sisällä, aivan kuten vedettäessä imukuppi irti lasista.

Mitä on nivelten mobilisointi?

Nivelten mobilisoinnissa nivelen liikkuvuutta parannetaan käyttämällä niveltä toistoliikkeillä ääriasennossaan ilman fysiologista liikelaajuutta ylittävää yksittäistä voimaimpulssia. Nivelten mobilisointi voi olla passiivista, terapeutin käsillään tekemää tai aktiivista, asiakkaan itsensä suorittamaa, jolloin terapeutti voi avustaa käsin lisäämällä tai vastustamalla liikettä. Niveleen kohdistuva mobilisaatio on suhteellisen hidasta liikuttamista tai venyttämistä, jonka potilas pystyy halutessaan estämään.

Hermo eli neuraalikudoksen mobilisaatio

Hermokudos eli neuraalikudos mukautuu kehon liikkeisiin liukumalla ja venymällä. Joskus hermoon voi kohdistua ylikuormittumista liiallisen puristuksen tai venytyksen muodossa, jonka seurauksena voi hermoston toiminta häiriintyä. Tämä aistitaan usein kipuna, puutumisena tai pistelynä.

Hermoston eli neuraalikudoksen mobilisoinnissa hermokudosta elvytetään kehon ja raajojen pumppaavia liikkeitä hyödyntämällä. Hoidoilla vaikutetaan hermoston verenkiertoon ja aineenvaihduntaan sekä mekaanisesti sen liukumiseen. Hermoa mobilisoivat itsehoitoharjoitteet ovat oleellinen osa tutkimusta ja hoitoa.

Mitä on manipulaatiohoito?

Manipulaatiohoidossa terapeutti käsittelee liikkuvuudeltaan rajoittunutta niveltä tai selkärangan nikamaa nopealla liikkeellä. Nivel viedään ensin passiivisesti fysiologiseen ääriasentoon, jonka jälkeen siihen kohdistetaan yksittäinen voimaimpulssi. Manipulaatiossa liikautus on niin nopea, ettei potilas ehdi reagoimaan tai vastustamaan sitä.

Nivelestä kuuluu usein napsahtava ääni, joka tulee nivelnesteeseen syntyvästä ilmakuplasta. Manipulaatiohoito parantaa liikerajoitteisen nivelen liikkuvuutta ja lievittää nivelen toimintahäiriöön liittyvää kipua.

Manipulaatiolla saadaan usein varsin nopeita tuloksia liikkuvuuden paranemisen ja kipujen helpottamisen suhteen. Näiden tulosten ylläpitämiseksi ja paranemisen edistämiseksi on lähes aina hyödyllistä käyttää passiivisten hoitojen lisäksi liikehoitoja ja harjoitusterapiaa.

Mobilisaatio selän hoidossa

Moniin selän kiputiloihin liittyy selkärangan nikamien tai nivelten mekaanisia toiminnan tason häiriöitä. Liikerajoitus voi joskus aiheuttaa kipua, joskus se taas syntyy ja kehittyy kivun seurauksena suojaamaan muita hermotettuja kudoksia.

Nivelmobilisaatiolla tarkoitetaan nivelten rajoittuneen liikkuvuuden korjaamista. Se voi tapahtua terapeutin suorittamana, jolloin niveleen tai selkärangan tiettyyn liikesegmenttiin kohdistetaan ulkoinen voimaimpulssi käsin. Mobilisaatio voidaan saada aikaan myös aktiivisilla harjoitteilla, jolloin potilas itse suorittaa liikkeet ja terapeutti voi avustaa käsin lisäämällä tai vastustamalla liikettä.

Myös pehmytkudosten käsittelyn yhteydessä puhutaan joskus mobilisoinnista, jolloin sillä tarkoitetaan lähinnä hermojen, lihasten ja muiden pehmytosien liikkuvuuden parantamisesta suhteessa ympäröiviin kudoksiin.

Mobilisointi ja manipulaatiohoito osana terapiaa

Tutustu laajaan palveluvalikoimaamme

Jätä meille soittopyyntö

Jos et ole varma kenelle asiantuntijalle haluat varata ajan, jätä soittopyyntö ja soitamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.