Sairauden tai vammautumisen yhteydessä

Neurologinen fysioterapia

Fysioksella tarjoamme neurologisen fysioterapian ja neurologisen kuntoutuksen palveluita kaikenikäisille. Toimintakyky on voinut rajoittua neurologisen sairauden tai vammautumisen seurauksena. Lasten ja nuorten kohdalla syynä voi olla myös kehitysviivästymä.

Meille voi tulla aina myös ilman lähetettä tai maksusitoumusta.

Mitä on neurologinen fysioterapia? 

Neurologisessa fysioterapiassa tuetaan kuntoutujan itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia sekä arjessa että elämän eri siirtymävaiheissa. Tavoitteena on myös edistää yksilön osallistumismahdollisuuksia. Usein taustalla voi olla sairauden tai vamman aiheuttama toimintakyvyn rajoite tai heikentyminen.

Meillä Fysioksessa asiakas nähdään aktiivisena oppijana. Fysioterapian toteutusta suunnitellaan ja tehdään yhdessä asiakkaan, hänen perheensä ja muiden ammattihenkilöiden kanssa.

Mihin neurologista fysioterapiaa käytetään? 

Neurologista fysioterapiaa käytetään liikkumis- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä edistämiseen. Neurologiset sairaudet ja erilaiset vammat voivat aiheuttaa hyvin moninaisia ja erilaisia oireita, kuten lihasheikkoutta tai liiallista jäykkyyttä, joita voidaan fysioterapian keinoin helpottaa.

Tavoitteena on auttaa kuntoutujaa selviytymään päivittäisistä toiminnoista ja arkielämänsä haasteista. Tiivistä yhteistyötä tehdään tarvittaessa myös kuntoutujan lähipiirin kanssa. Lähtökohtana ovat asiakkaan ja hänen perheensä elämäntilanne ja voimavarat. Neurologista fysioterapiaa voidaan toteuttaa toimitiloissamme, terapia-altaalla, asiakkaan kotona kotikäyntinä, päiväkodissa tai koulussa.

Kenelle neurologinen fysioterapia sopii?

Neurologinen fysioterapia sopii kaikille, joilla on rajoittunut liikkumis- ja toimintakyky neurologisen sairauden, kehitysviivästymän, kehitysvamman tai tapaturman (esim. liikennetapaturma) vuoksi. Fysioterapian aloittaminen mahdollisimman aikaisin saa aikaan parhaat tulokset.

Neurologisia sairauksia ovat esimerkiksi:

Neurologinen kuntoutus Fysioksella

Fysioksella neurologisella kuntoutuksella tuetaan ihmisen itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia arkielämässä sekä elämänkaaren eri siirtymävaiheissa. Tavoitteena on liikkumis- ja toimintakyvyn edistäminen, päivittäisistä toimista selviäminen ja elämänlaadun parantaminen. Tavoitteena on myös edistää yksilön osallistumismahdollisuuksia.

Toimintamme Fysioksella on suunnitelmallista, monialaista ja moniammatillista. Meiltä saat kattavat neurologisen fysioterapian ja kuntoutuksen terapiat, erilaiset hoidot, terapeuttisen harjoittelun sekä neuvonnan että ohjauksen.

Terapian menetelmiä ovat:


Neurologinen terapia toimintakyvyn edistämiseen

Neurologinen terapia voi olla esimerkiksi käden toiminnan harjoittelua, tasapainoharjoittelua tai kävelyharjoittelua. Käytössämme on nykyaikainen ja monipuolinen välineistö. Apunamme ovat mm. painokevennetty kävelyharjoittelu LiteGait, Tymo-tasapainoharjoitteluvälineet tai esteettömät kuntosalilaitteet (HUR). Voimme soveltuvin osin hyödyntää myös muita fysioterapian erityisosaamista kuten esim. LPG-terapiaa, lymfaterapiaa, OMT-terapiaa, akupunktiota, tai inkontinessiterapiaa.

Tarkista omasta toimipisteestäsi eri menetelmät ja erityisosaamiset. Soita ja kysy lisää: 010 237 700

LiteGait painokevennettyharjoittelulaite

Kuntoutussuunnitelma

Kuntoutus alkaa toimintakyvyn, toimintaympäristön ja mahdollisuuksien kartoittamisella. Laadimme yhdessä kuntoutujan kanssa yksilöllisen ja realistisen kuntoutussuunnitelman tavoitteineen ja keinoineen potilaan toimintakyvyn mukaan. Neuvonnan, ohjauksen, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen ja fysikaalisen terapian keinoin kuntoutuminen etenee.

Kuntoutus

Kuntoutuksen tärkeimpänä tavoitteena on tukea ja valmentaa kuntoutujaa saavuttamaan hänelle optimaalinen toiminta- ja liikkumiskyky sekä mahdollisimman vähäinen avuntarpeen määrä päivittäisissä toimissa. Neurologinen kuntoutus voi olla esimerkiksi kävelyn ja tasapainon harjoittelua eri menetelmillä sekä nivelliikkuvuuksien ylläpitämistä tai yleisen fyysisen kunnon parantamista.

Autamme apuvälinevalinnoissa

Autamme myös liikkumista helpottavien apuvälineiden suunnittelussa ja hankinnassa. Lisäksi autamme kuntoutujaa valitsemaan itsenäisyyttä ja muita elämänlaatua parantavia apuvälineitä.

Kuinka hakeutua neurologiseen fysioterapiaan?

Neurologiseen fysioterapiaan voit tulla ilman lääkärin lähetettä itsemaksavana tai lääkärin lähetteellä. Meillä voit hyödyntää myös sinulle myönnettyä palveluseteliä tai maksusitoumusta.

Kela vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toimipisteet Fysioksessa

Fysios on Suomen suurin Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen erikoistunut terapiayritys. Meiltä löytyy yli 700 kuntoutuksen ammattilaista.

Katso itsellesi sopiva toimipiste: 

Fysioterapia

Allasterapia

Toimintaterapia

Ryhmäterapia

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus Fysioksessa

Fysios kuntoutusneuvonta

Fysioksella on kuntoutusohjaaja, joka vastaa kysymyksiisi kuntoutushakemuksen tekemisestä sekä kuntoutukseen hakeutumisesta.

Neuvontaa antaa kuntoutusohjaaja, fysioterapeutti Eelis Nuuttila p. 044 733 4422 (arkisin 8-16) tai [email protected]

Blogi: Kuntoutus aivovamman jälkeen

Lue Fysioksen blogista Eeron tarina aivovammasta, jonka seurauksena nuoren miehen elämä muuttui täysin. Elämä ennen vammautumista oli nuorella urheilijalla hyvin fyysistä ja vauhdikasta. Vammautumisen jälkeen alkoi vuosia kestänyt kuntoutus, jossa koko ajan edistystä on tullut toistojen kautta.

Lue lisää

Blogi: Aivoverenvuoto kuntoutujan kokemuksia neurologisesta fysioterapiasta

Lue lisää blogista

Fysioksen palvelut kuntoutukseen

Fysiokselta saat kattavat neurologisen fysioterapian ja kuntoutuksen terapiat helposti saman katon alta. Toimintamme Fysioksella on suunnitelmallista, monialaista ja moniammatillista.

Neurologinen terapia on vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, joka on useimmiten Kelan, sairaanhoitopiirin tai kotikunnan kustantamaa. Neurologiseen terapiaan voi tulla myös omakustanteisesti ilman lääkärin lähetettä. Toimipisteemme ovat Kelan hyväksymiä ja auditoimia kuntoutuslaitoksia. Terapiamuotoja ovat fysioterapia, toimintaterapia, allasterapia, puheterapialymfaterapia ja ryhmät. Yksilöterapiaa voidaan toteuttaa toimipisteessä tai asiakkaan omassa arkiympäristössä.

Toimintaterapia

Neurologisen vamman tai sairauden myötä toimintakyky voi heikentyä ja itsenäinen arjessa toimiminen vaikeutua. Toimintaterapia on kuntoutusta, jossa toimintaterapeutti auttaa asiakasta löytämään keinoja selviytyä omassa elinympäristössään ja omissa arkisissa toimissaan mahdollisimman itsenäisesti. 

Toimintaterapiassa asiakkaan toimintakyky on kuntoutuksen keskiössä ja toimintakykyä pyritään ylläpitää tai parantaa eri toimintaterapian keinoin. Toimintaterapeutti auttaa löytämään toimintatapoja ja apuvälineitä, jotta asiakas voi vaikuttaa omaan arkeensa mahdollisimman paljon.

Lue lisää toimintaterapiasta

Allasterapia

Allasterapiassa hyödynnetään veden terapeuttisia ominaisuuksia vastusta, nostetta ja painetta. Harjoitukset altaassa tehostuvat veden vastuksen ja kehoon kohdistuvan paineen vaikutuksesta. Veden noste helpottaa ja mahdollistaa harjoituksia, jotka ovat muutoin asiakkaalle vaikeita toteuttaa.

Fysioterapeuttimme ohjaa vaikuttavasti ja oikealla tavalla allasapuvälineitä käyttäen harjoituksia kehonhallinnan, tasapainon ja koordinaation parantamiseksi. Asiakkaan oppiessa hyödyntämään veden terapeuttisia ominaisuuksia myös fyysinen harjoittelu tehostuu. Lisäksi allasterapiassa harjoitetaan hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa. 

Allasterapia soveltuu erinomaisesti lapsille kuin aikuisille. Allasterapia suunnitellaan yksilöllisesti tukemaan asiakkaan itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia.

Lue lisää allasterapiasta

Puheterapia

Puheterapian tavoitteena on parantaa puheterapiaan tulevan kuntoutujan toiminta- ja kommunikaatiokykyä arjessa helpottamalla puheen, kielen tai äänen käyttöä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin haasteita. Puheterapeutti toimii puheen tuoton ja ymmärtämisen sekä vaihtoehtoisten kommunikaatiomuotojen harjoittelun tukena. Puheterapiassa voidaan harjoittaa tarvittaessa myös nielemistä ja syömistä.

Puheterapia sopii sekä lapsille että aikuisille. Eri-ikäisillä asiakkailla voi olla häiriöitä esimerkiksi puheessa, kielen ja äänen käytössä, kuulossa tai erilaisia vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin haasteita. Nämä häiriöt ja haasteet voivat olla joko synnynnäisiä tai myöhemmin sairauden aiheuttamia.

Lue lisää puheterapiasta

Blogi: Koira neurologisen kuntoutuksen tukena

Lue lisää blogista
Me soitamme sinulle

Jos haluat kysyä jotain oireeseen tai hoitoon liittyen, jätä numerosi tähän ja soitamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä. Autamme mielellämme myös Kelan tai kunnan maksusitoumuksen saamisen kanssa.

Katso muut neurologisen fysioterapian sivumme

Kemi Kempele Lappeenranta keskusta Lappeenranta Sammonlahti Mikkeli Tornio

Kaikki toimipisteemme löydät täältä.

Tutustu myös Fysioksen laajaan palveluvalikoimaan.

Siirry palveluhakuun