Sairauden tai vammautumisen yhteydessä

Neurologinen fysioterapia

Tarjoamme neurologisen kuntoutuksen palveluita kaikenikäisille. Toimintakyky on voinut rajoittua neurologisen sairauden kuten aivoverenkiertohäiriön, CP-oireyhtymän, MS-taudin vuoksi tai selkäydinvamman seurauksena. Lasten ja nuorten kohdalla syynä voi olla myös kehitysviivästymä.

Tutkimme ja kuntoutamme

Kuntoutuksen alussa kartoitamme asiakkaan elämäntilanteen ja voimavarat sekä teemme toiminnallisen tutkimuksen. Alkukartoituksen pohjalta laadimme yksilöllisen terapiasuunnitelman yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.

Ohjeistamme ja opastamme

Ohjaamme ja ohjeistamme muita perheenjäseniä ja suunnittelemme kuntoutusta yhdessä muiden sidosryhmien kanssa. Asiakkaidemme käytössä on tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan Fysios applikaatio, jonka avulla voi helposti olla yhteydessä fysioterapeuttiin.

Autamme apuvälinevalinnoissa

Arvioimme myös apuvälinetarvetta yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi autamme kuntoutujaa valitsemaan itsenäisyyttä ja elämänlaatua parantavia apuvälineitä.

Terapialla lisää elämänlaatua

Kuntoutuksella tuetaan ihmisen itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia arkielämässä sekä elämänkaaren eri siirtymävaiheissa. Tavoitteena on myös edistää yksilön osallistumismahdollisuuksia. Terapian menetelmiä ovat ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia, toimintaterapia sekä apuvälinepalvelut.

Parkinsonin tauti
MS-tauti
ALS
CP-oireyhtymä
Selkäydinvamma
Aivoverenkiertohäiriö
Reuma

Neurologinen terapia on vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, joka on useimmiten Kelan, sairaanhoitopiirin tai kotikunnan kustantamaa. Toimipisteemme ovat Kelan hyväksymiä ja auditoimia kuntoutuslaitoksia. Terapiamuotoja ovat fysioterapia, toimintaterapia, allasterapia, lymfaterapia ja ryhmät. Yksilöterapiaa voidaan toteuttaa toimipisteessä tai asiakkaan omassa arkiympäristössä.

Meille voi tulla aina myös ilman lähetettä tai maksusitoumusta.


Me soitamme sinulle

Mikäli haluat kysyä lisää palveluistamme, soita 010 237 700 tai jätä numerosi tähän ja me soitamme sinulle heti seuraavana arkipäivänä.

Neurologinen terapia toimintakyvyn edistämiseen

Neurologisen terapian tavoitteena on parantaa ja ylläpitää asiakkaamme toiminta- ja liikkumiskykyä sekä edistää hänen mahdollisuuksia selviytyä päivittäisistä toimista. Lähtökohtana ovat asiakkaan ja hänen perheensä elämäntilanne ja voimavarat. Terapiat voidaan toteuttaa toimitiloissamme, terapia-altaalla, asiakkaan kotona, päiväkodissa tai koulussa.

Neurologinen terapia voi olla esimerkiksi käden toiminnan harjoittelua, tasapainoharjoittelua tai kävelyharjoittelua. Käytössämme on nykyaikainen ja monipuolinen välineistö. Apunamme ovat mm. painokevennetty kävelyharjoittelu LiteGait, Tymo-tasapainoharjoitteluvälineet tai esteettömät kuntosalilaitteet (HUR). Voimme soveltuvin osin hyödyntää myös muita fysioterapian erityisosaamista kuten esim. LPG-terapiaa, lymfaterapiaa, OMT-terapiaa, akupunktiota, tai inkontinessiterapiaa.

Tarkista omasta toimipisteestäsi eri menetelmät ja erityisosaamiset. Soita ja kysy lisää: 010 237 700

Toimintakykyä allasterapialla

Allasterapiassa hyödynnetään veden terapeuttisia ominaisuuksia vastusta, nostetta ja painetta. Harjoitukset altaassa tehostuvat veden vastuksen ja kehoon kohdistuvan paineen vaikutuksesta. Veden noste helpottaa ja mahdollistaa harjoituksia, jotka ovat muutoin asiakkaalle vaikeita toteuttaa.

Fysioterapeuttimme ohjaa vaikuttavasti ja oikealla tavalla allasapuvälineitä käyttäen harjoituksia kehonhallinnan, tasapainon ja koordinaation parantamiseksi. Asiakkaan oppiessa hyödyntämään veden terapeuttisia ominaisuuksia myös fyysinen harjoittelu tehostuu. Lisäksi allasterapiassa harjoitetaan hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa. 

Allasterapia soveltuu erinomaisesti lapsille kuin aikuisille. Allasterapia suunnitellaan yksilöllisesti tukemaan asiakkaan itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia.

Kaikki toimipisteemme löydät täältä.

Tutustu myös Fysioksen laajaan palveluvalikoimaan.

Siirry palveluhakuun