Palvelumme Fysios Manukatissa

OMT-fysioterapia ja fysioterapia

OMT-fysioterapiassa käytämme uusinta tietoa, olemmehan OMT-fysioterapeuttien erikoistumiskoulutuksen virallinen käytännön harjoittelupaikka. OMT-fysioterapiasta ja fysioterapiasta saat apua esimerkiksi


Fysios Manukatissa on neljä erikoistumiskoulutuksen suorittanutta OMT-fysioterapeuttia: Minna Outinen, Arto Kaijansinkko, Riku Vattukumpu ja Juho-Matti Pimiä. Heille voit varata ajan vaikka heti.

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala. Sen tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä työ- ja toimintakyvyn edistäminen. Sitä suositellaan ihmisille, joilla on stressioireita, uniongelmia, jännittyneisyyttä tai uupumusta. Sen avulla hoidetaan myös neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia psykosomaattisia toimintakykyhäiriöitä tai pitkittyneitä kiputiloja sekä mielenterveyden ongelmia esim. masennusta, ahdistus- ja paniikkioireita tai pelkotiloja.

Psykofyysistä fysioterapiaa hyödynnetään myös syömiseen liittyvien tai muiden riippuvuusongelmien, esim. päihteet, kanssa. Psykofyysisen fysioterapian avulla voi myös kehittää itsetuntemustaan kehotietoisuuden ja läsnäolon avulla.

Hieronta ja urheiluhieronta

Hieronnasta saat apua niska- ja hartiasärkyihin sekä lihaskramppeihin ja päänsärkyyn. Hieronta auttaa myös lihasten palautumista ja rentoutumista, ja siitä voi saada apua myös unettomuuteen. Meillä hierontaan voidaan yhdistää Shockwave (SW) -paineaaltohoito, joka on tutkitusti tehokas hoitomuoto lihas-, faskia-, ja jänneongelmissa.

Kun etsit hyvää, koulutettua hierojaa Lappeenrannassa, varaa aika Fysioksen urheiluhierojalle, fysioterapeutti Mika Haajalle tai fysioterapeutti Tuomas Outiselle.

Lämpöhoito, sähköhoito, kylmähoito, faskiakäsittelyt ja kinesioteippaus

Fysikaalisilla hoidoilla hoidamme ja helpotamme kipuja oireilevalla alueella osana hoitokokonaisuutta. Lämpöhoitoa käytämme ennen pehmytkudosten tai nivelten käsittelyä hoidettavan alueen rentouttamiseksi. Sähköhoidolla hoidamme paikallista, kipua, hermoärsytystä, lihasjännitystä, kulumaa tai trauman jälkitilaa.
Sähköhoidolla voimme vähentää turvotusta tai stimuloida heikkoa tai jopa liikuntakyvytöntä lihasta. Kylmähoitoa käytämme akuuttien ja pitkittyneiden vammojen hoidossa rauhoittamaan kipua tai tulehdusta sekä nivelten ja lihasten turvotusta.

Kinesioteippausta käytämme tuki-, liikuntaelimistön tai neurologisten ongelmien hoidossa: tulehdustilat, rasitusvammat, liikkuvuus, nivelen liike, lihasjännitys ja turvotus. Teippaus pysyy yleensä noin viikon, ja teippi kestää suihkun ja saunassa käynnin. Faskiakäsittelyjä käytämme lihasten kroonisissa jännitystiloissa ja niistä saa helpotusta esimerkiksi tenniskyynärpään ja juoksijan polven ongelmiin. Mika Haaja tekee faskiakäsittelyjä myös raudoilla.

ShockWave -paineaaltohoidot lievittävät kipua

Shockwave (SW) -paineaaltohoito on tehokas hoitomuoto perinteisissä niska-hartia-selkäjumeissa, joissa oireena on päänsärky ja lihassäryt. Hoitoa seuraa yleensä välitön kivunlievitys ja toimintakyvyn parantuminen: jopa 65 - 95 % kiputiloista kärsivistä hyötyy SW-hoidosta. Yleisimmin jo 3-6 hoitoa 1-2 viikon välein riittää oireiden rauhoittamiseen. SW-paineaaltohoito voidaan valita ensisijaiseksi hoidoksi tai se voidaan yhdistää fysioterapiaan, hierontaan ja muihin hoitoihin.

Akupunktio – kivun hoitoon ja rentoutumiseen

Akupunktiolla voidaan hoitaa tuki- ja liikuntaelimistön akuutteja ja kroonisia vaivoja mm. selkäkipua, erilaisia särkyjä ja jumiutuneita lihaksia sekä auttaa kehon kokonaisvaltaista rentoutumista. Akupunktiohoidoilla on myös saatu helpotusta päänsärkyyn, migreeniin ja raskausajan pahoinvointiin. Fysios Manukatissa akupunktiohoitoja antavat OMT-fysioterapeutit Riku Vattukumpu, Juho-Matti Pimiä ja Arto Kaijansinkko sekä fysioterapeutti Mika Haaja.

Neurologinen kuntoutus

Fysios Manukatti on Kansaneläkelaitoksen kuntoutuslinjan standardien mukainen yksityinen yksikkö. Neurologista kuntoutusta voidaan toteuttaa joko Manukatissa tai asiakkaan luona kotikäynteinä.

Fysioterapialähetteessä olevat lääketieteelliset tiedot eivät yksin riitä ohjaaman fysioterapian tavoitteiden ja keinojen valintaa, vaan tarvitaan neurologiseen fysioterapiaan erikoistuneen terapeutin tekemää arviointia. Sen perusteella asetamme potilaan yksilölliset tavoitteet hoidettavien ongelmien mukaan.

Neurologisessa kuntoutuksessa huomioimme nykyiset ja mahdolliset tulevaisuuden rajoitteet, jotta kuntoutukselle asetettavat tavoitteet olisivat realistiset sekä joustavat. Kuntoutuksen ensisijaisena päämääränä on auttaa potilasta saavuttamaan niin suuri liikkumisen itsenäisyys kuin mahdollista, jotta päivittäisistä toiminnoista selviytyminen on mahdollista.

Fysioksessa on myös neurologiseen kuntoutukseen sopivia terveysliikuntaryhmiä esimerkiksi Sammonlahdessa ja Lauritsalassa. Näissä toimipisteissä on myös painokevennetyin kävelyn harjoitteluun sopivat laitteistot.

Muistisairaan kuntoutus myös kotikäynteinä

Liikunta vaikuttaa aivojen hyvinvointiin ja muistin toimintaan. Sen vaikutukset muistitoimintaan ovat sekä välittömiä että pitkävaikutteisia. Aivot virkistyvät ja muisti aktivoituu liikunnasta. Liikunta lisää aivojen verenkiertoa, tehostaa hermopäätteiden välisiä yhteyksiä, nostaa mielialaa ja parantaa yöunen laatua. Se aktivoi aivoja ja hidastaa näin muistisairauden etenemistä. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun muistisairaan tavoitteellinen kuntoutus aloitetaan mahdollisimman varhain.

Muistisairaan kuntoutus on kokonaisvaltaista kuntoutusta, joka voi olla yksilöllistä tai ryhmämuotoisista. Kuntoutus voi myös sisältää erilaisia kivunlievityshoitoja kuten manuaalisia käsittelyjä, lymfaterapiaa ja fysikaalisia hoitoja. Teemme myös kotikäyntejä.

Kuntoutuksesta hyötyvät paitsi ne, joilla on jo diagnosoitu muistisairaus, esimerkiksi Alzhaimer, dementia tai otsa-ohimolohkorappeuma, myös ne, joilla on riski sairastua muistisairauteen. Fysios Manukatti on Eksoten hyväksymä muistiosaajayritys ja muistisairaiden kohtaamisessa käytämme TunteVa-menetelmää.

Fysioksen eri toimipisteissä Lauritsalassa, Sammonlahdessa ja Imatralla on myös ikäihmisten kuntoutukseen sopivia terveysliikuntaryhmiä

Veteraanikuntoutus

Fysios Manukatti on Eksoten hyväksymä veteraanikuntoutusta tuottava fysioterapiayritys. Veteraanit voivat valita kuntoutusmuodoksi joko avokuntoutuksen (fysioterapia, jalkahoito, toimintaterapia, lymfaterapia, muistikuntoutus), ryhmäkuntoutuksen, päiväkuntoutuksen tai laitoskuntoutuksen. Fysioksen eri toimipisteissä Lauritsalassa, Sammonlahdessa ja Imatralla on myös ikäihmisten kuntoutukseen sopivia terveysliikuntaryhmiä

Työfysioterapia

Työfysioterapia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työpaikkojen edustajien ja työterveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Sen tärkeys työntekijöiden fyysisen työkyvyn edistäjänä, työhön liittyvien tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisijänä sekä toimintakykyä heikentävien tekijöiden kartoittamisessa on merkittävä.

Fysios Manukatin kokeneet fysioterapeutit auttavat saavuttamaan toimivan työyhteisön, jossa työntekijät ovat tyytyväisempiä, yrityksen kulut pienenevät ja kannattavuus kasvaa, mm. alentuneiden sairauspoissaolojen ansiosta. Erikoisosaamisalaamme ovat työterveyshuolto, ergonomia, biomekaniikka ja liikuntafysiologia. Työmme perustana käytämme alan viimeisintä tutkimustietoa käytäntöön sovellettuna

Muut fysioterapiapalvelumme

Fysioksesta saat myös asiantuntevaa diabetes-neuvontaa ja omahoidon ohjausta. Fysioterapeutti Jouni Ropponen Joutsenossa on sertifioitu MDT-terapeutti. Meiltä löytyy myös psykofyysisen fysioterapian erityisosaajia. Personal training –valmennuksia meillä suunnittelee ja vetää PhysioTrainerit – personal training –erikoiskoulutuksen saaneet fysioterapeutit. Saat Fysioksesta myös erilaiset hyvinvoinnin analyysit ja testit, kuten Firstbeat hyvinvointialanyysi ja Energiatesti. Sammonlahdessa ja Lauritsalassa Fysioksessa on myös mahdollisuus painokevennetyn kävelyn harjoitteluun osana neurologista kuntoutusta. Myös allasterapia onnistuu Fysioksessa. Kysy lisää.

Kysy – me soitamme sinulle

Haluatko kysyä Fysioksen fysioterapia- tai kuntoutuspalveluista, hieronnoista tai muista hoidoista. Jätä puhelinnumerosi, ja me soitamme sinulle heti seuraavana arkipäivänä.