Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia

Meille voit aina tulla myös ilman lääkärin lähetettä.

Mitä on psykofyysinen fysioterapia?

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoistumisala, joka perustuu tietoon, jonka mukaan keho reagoi tunteisiin fysiologisilla muutoksilla. Yksi keskeisiä elementtejä on kokemuksellinen oppiminen. Kokiessaan ja tunnistaessaan kehonsa paremmin, asiakas alkaa tiedostaa myös tunteiden, stressin ja kehollisten oireiden yhteyden.

Hoitokeinoja ovat muun muassa erilaiset liike-, hengitys- ja kehotietoisuus harjoitteet, joiden tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään itselle sopivia säätelykeinoja elämän haastavissa tilanteissa. Fysioterapian tavoitteet määräytyvät aina asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan.

Mihin psykofyysinen fysioterapia auttaa?

Psykofyysisestä fysioterapiasta voi saada apua akuuttien ja pitkittyneiden kiputilojen lisäksi liikkumisen vaikeuksiin, fyysiseen tai henkiseen jännitykseen, uniongelmiin, väsymykseen, pelkotiloihin, stressiin tai ahdistusoireisiin.

Kenelle psykofyysisen fysioterapia sopii?

Psykofyysistä fysioterapiaa voidaan käyttää hyvin monenlaisten asiakasryhmien kanssa. Psykofyysinen fysioterapia sopii henkilölle, jolla on esimerkiksi pitkittynyttä tai toistuvaa kipua, vaikeuksia liikkumisessa, haasteita oman kehon hahmottamisessa tai traumataustaa.

Joskus psykofyysinen fysioterapia pystyy avaamaan asiakkaalle vaikeasti selitettävien oireiden syyt. Psykofyysinen lähestymistapa sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita oman kehon kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Psykofyysistä fysioterapiaa suositellaan etenkin seuraavissa haasteissa:

  • ahdistuneisuus, jännittyneisyys, paniikkikohtaus oireilu
  • stressi, uupumus, masennus
  • pitkittyneet kiputilat
  • syömishäiriöt
  • traumaperäiset oireet
  • perusliikkumisen ja kehon hahmottamisen vaikeudet
  • hengitykseen liittyvä oireilu

Mitä psykofyysisessä fysioterapiassa tapahtuu?

Psykofyysisessä fysioterapiassa korostuu asiakkaan tarkka kuunteleminen ja hänen elämäntilanteeseensa tutustuminen. Mahdolliset harjoitteet luodaan asiakkaan voimavarojen, jaksamisen ja tarpeiden mukaisesti. Harjoitteet voivat sisältää mm. hengitykseen, rentoutumiseen, kehon hahmottamiseen ja kivun lievittymiseen johtavia harjoitteita.

Mikä on psykofyysisen fysioterapeutin koulutus?

Psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistutaan erimittaisilla jatkokoulutuksilla, mm. Tampereen ammattikorkeakoulussa. Lisäksi Fysioksessa terapeutit voivat opiskella puolitoista vuotta kestävän biopsykososiaalisen lähestymistavan koulutuksen. Koulutus antaa fysioterapeutille työkaluja ihmisen kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen.

Miten varaan ajan psykofyysisen fysioterapian osaajalle?

Sekä asiakkaiden että lääkäreiden tietoisuus psykofyysisestä fysioterapiasta on lisääntynyt ja tarve uusille osaajille kasvaa jatkuvasti. Psykofyysistä lähestymistapaa toteuttavan fysioterapeutin vastaanotolle voi tulla tavalliseen fysioterapiaan ohjaavalla lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä. Psykofyysinen fysioterapia voi olla oma itsenäinen hoitonsa tai se voi olla osa muuta kuntoutusta.

Fysiokselta löydät asiantuntevat ja koulutetut psykofyysisen fysioterapian osaajat. Voit ottaa yhteyttä psykofyysiseen fysioterapeuttiin asiakaspalvelun kautta jättämällä soittopyynnön puh. 010 237 700 tai varaamalla ajan netissä.

Tämän sivun sisältöä on ollut luomassa psykofyysinen fysioterapeutti Maiju Hämäläinen, fysioterapeutti Liisa Honkavaara sekä psykofyysinen fysioterapeutti Antti Kanerva.

Jätä meille soittopyyntö

Jos et ole varma kenelle asiantuntijalle haluat varata ajan, jätä soittopyyntö ja soitamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.