Puheterapia

Puheterapia

Mitä on puheterapia?

Puheterapian tavoitteena on parantaa toiminta- ja kommunikaatiokykyä arjessa helpottamalla mm. puheen, kielen tai äänen käyttöä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin haasteita. Puheterapeutin tehtäviin kuuluu myös puhetta korvaavien tai tukevien välineiden suunnittelu arjessa käytettäväksi.

Fysioksen puheterapeutti on Valviran laillistama ammattilainen ja puheterapeuteilla on osaamista sekä lasten että aikuisten kanssa työskentelystä.

Kenelle puheterapia sopii?

Puheterapia sopii sekä lapsille että aikuisille. Eri-ikäisillä asiakkailla voi olla häiriöitä esimerkiksi puheessa, kielen ja äänen käytössä, kuulossa tai erilaisia vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin haasteita. Nämä häiriöt ja haasteet voivat olla joko synnynnäisiä tai myöhemmin sairauden aiheuttamia.

Mihin puheterapia auttaa?

  • lapsen kohdalla puheen ja kielen kehitys on viivästynyttä tai poikkeavaa
  • vuorovaikutus- tai kommunikaatiotaidoissa on haasteita
  • lukemisessa, luetun ymmärtämisessä ja kirjoittamisessa on hankaluutta
  • puheen ymmärtämisessä tai tuottamisessa on vaikeuksia
  • on neurologinen sairaus, joka vaikuttavat kommunikointiin
  • on änkytystä
  • on syömisen tai nielemisen vaikeutta
  • on joku kommunikointia haittaava vamma, esim. kuulovamma
  • tarvitsee puhetta korvaavia ja tukevia keinoja tai ohjausta niiden käytössä

Puheterapia lapset

Puheterapeutin asiakkaita voivat olla lapset, joilla on puheen ja kielen kehitykseen liittyvää viivastymää tai poikkeavuutta. Lapsella voi olla myös kielellinen erityisvaikeus kehitysvamman tai kuulovamman myötä. Vastaanotolla tapahtuvan kuntoutuksen lisäksi puheterapeutti voi toteuttaa kuntoutusta ja ohjausta lapsen kotona, hoitopaikassa tai koulussa.

Puheterapia aikuiset

Puheen tuotto voi häiriintyä myös äkillisesti aivoinfarktin, aivovamman tai kuulovamman myötä, jolloin puheterapeutin tuki sopeutumisvalmennuksessa on korvaamaton. Terapeutti tukee kuntoutujan itsenäisyyttä ohjaamalla myös vaihtoehtoisia kummunikoinnin tapoja.

Ikääntymisen myötä ihminen voi kohdata myös syömiseen ja nielemiseen liittyviä haasteita, jotka voivat hoitamattomana johtaa ravitsemuksen heikkenemiseen ja tahattomaan laihtumiseen. Puheterapian keinoin myös näitä toimintoja voidaan kuntouttaa.

Aikuisasiakkaat, joille puhuminen on keskeinen osa työnkuvaa voivat hyötyä puheterapeutin valmennuksesta äänenkäytön ja puheen tuoton osalta. Kuntoutus voidaan toteuttaa moniammatillisesti fysioterapeutin ja toimintaterapeutin kanssa kattaen kaikki fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset ulottuvuudet. Tällä tavoin voidaan tehokkaasti hoitaa ja ennaltaehkäistä äänenkäyttöön liittyviä ongelmia.

Miten puheterapia etenee?

Puheterapian alkaessa kartoitetaan arjen sujumiseen vaikuttavat asiat yhdessä asiakkaan, perheen ja muiden asiakkaan kanssa tiiviisti hänen arjessaan toimivien kanssa. Samalla puheterapialle asetetaan yhteiset tavoitteet.

Kuntoutusjaksolle tehdään terapiasuunnitelma, jonka mukaan puheterapiassa edetään ja jota myös muutetaan edellytysten mukaan. Yhteisen terapiamatkan aikana puheterapeutti työskentelee paitsi asiakkaan, myös hänen läheistensä ja muiden asiakkaan kanssa työskentelevien kanssa yhteistyössä. Näin puheterapiassa opitut taidot siirtyvät tukemaan asiakkaan selviytymistä omassa arjessaan.

Oleellinen osa puheterapiaan on asiakkaan ja ennen kaikkea hänen lähi-ihmistensä sitoutuneisuus työskentelemään asetettujen tavoitteiden eteen. Puheterapeutti ohjaa ja neuvoo tällä matkalla antamalla tehtäviä ja pohtimalla yhdessä toimivia käytänteitä. Terapiajakson aikana puheterapeutti on käytettävissä myös puhelinkonsultaatioon. Jakson lopussa arvioidaan yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä ja muiden arkeen osallistuvien kanssa puheterapian vaikuttavuutta.

Missä puheterapia toteutuu?

Pääsääntöisesti puheterapia toteutuu kotona, palveluasumisen yksikössä ja lapsen kohdalla päiväkodissa tai koulussa. Puheterapiaa voidaan tarjota myös toimipisteessä sekä etäterapiana suojatun neuvotteluyhteyden välityksellä.

Puheterapiaan voi tulla Kelan, keskussairaalan, sairaanhoitopiirin, kunnan tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Olemme Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tuottaja puheterapian osalta. Jos jokin puheeseen, ääneen, kieleen tai kommunikaatioon liittyvä asia askarruttaa, puheterapiaan voi tulla myös maksamalla itse kustannukset.

Koira-avusteinen puheterapia


Koira-avusteinen puheterapia

Puheterapian yksi erikoisosaamisalue on koira-avusteinen puheterapia. Koira-avusteisuus on menetelmä, joka auttaa ihmistä pääsemään asetettuihin puheterapian tavoitteisiin.

Koiran tehtävät puheterapiassa määräytyvät aina asiakkaan lähtökohdista: asiakkaan tavoitteet, mielenkiinnon kohteet ja toiveet otetaan ammattimaisesti huomioon. Koulutetut ja työnäytön antaneet koiramme auttavat asiakkaita erilaisissa puheen tuottoon, ymmärtämiseen, kommunikaatioon, vuorovaikutukseen, äänen käyttöön ja puhemotorisiin vaikeuksiin liittyvissä haasteissa.

Ammattitaitoista puheterapiaa Fysioksella

Fysios tarjoaa ammattitaitoista puheterapiaa kaikenikäisille. Tarjoamme puheterapiaa pääkaupunkiseudulla Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

Jos jokin puheeseen, ääneen, kieleen tai kommunikaatioon liittyvä asia askarruttaa ota meihin yhteyttä soittolomakkeella tai soita 010 237 7077.

Fysios kuntoutusneuvonta

Tarvitsetko kuntoutusneuvontaa tai apua hakeutumisessa KELAn vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaaksi Fysios Mehiläiseen? Numerossa 010 237 7077 sinua auttavat Kuntoutuksen ohjaaja AMK Eelis Nuuttila ja Nelli Raunio sekä Fysios Mehiläisen kuntoutustiimi.

Soita kuntoutusneuvontaan 010 237 7077.

Tarvitsetko kuntoutusneuvontaa tai apua hakeutumisessa kuntoutukseen?

Kysy – me soitamme sinulle

Haluatko kysyä Fysioksen puheterapiasta? Jätä puhelinnumerosi, ja me soitamme sinulle heti seuraavana arkipäivänä.