Seniorifysioterapia ja kuntoutus Oulu

Ikääntyneen fysioterapian eli seniorikuntoutuksen tavoitteena on ikääntyneen henkilön liikunta- ja toimintakyvyn sekä hyvän elämänlaadun edistäminen ja tukeminen.

Seniorifysioterapiaan voi tulla lähetteellä tai ilman.

Seniorifysioterapiaa ja kuntoutusta Oulussa

Fysioterapialla voidaan auttaa elämään sujuvampaa ja itsenäistä arkea asiakkaan omassa elinympäristössä. 

Ikääntyneen toimintakyvyn heikkenemisen taustalla voivat olla monet tekijät, kuten:

• kaatumiset ja siitä seuranneet luunmurtumat
• tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja kiputilat
• leikkaukset
• aivoverenkiertohäiriöt
• muistisairaudet
• etenevät neurologiset sairaudet
• muut lyhyt- ja pitkäaikaissairaudet

Tarjoamme seniorifysioterapiaa ja kuntoutusta Fysios Oulun Keskustan toimipisteessä.

Tutustu Fysios Oulu Keskustan toimipisteeseen

Tuemme toimintakykyä fysioterapiassa

Fysioterapiassa keskitytään liikunta- ja toimintakyvyn sekä muistitoimintojen parantamiseen.

Fysioterapian hyötyjä ovat muun muassa:

tasapainon parantuminen ja kaatumisriskin pieneneminen
lihasvoiman kehittyminen ja arjen toimintojen helpottaminen
lisääntynyt verenkierto ja muistisairauksien etenemisen hidastaminen
mielialan ja itsetunnon kohoaminen ja masennusriskin pieneneminen

Ikääntyneiden fysioterapia voi tapahtua joko toimipisteissämme, asiakkaan kotona kotikäynteinä, hoitolaitoksessa tai palvelutalossa. Fysioterapia voi pitää sisällään lihasvoima- ja liikkuvuusharjoitteita, tasapaino- ja kävelyharjoituksia, muisti- ja kognitioharjoituksia, kivunlievityshoitoja, manuaalista käsittelyä sekä fysikaalisia hoitoja.

Lue lisää ikääntyneiden fysioterapiasta

Toimipisteemme löydät täältä.

Tutustu myös Fysioksen laajaan palveluvalikoimaan.

Siirry palveluhakuun