Tuki- ja liikuntaelinfysioterapia Tornio

Meille voit aina tulla myös ilman lääkärin lähetettä.

Tuki- ja liikuntaelinfysioterapiaa Torniossa

Fysioterapeutin työ on asiakaslähtöistä ja perustuu tutkittuun tietoon ja näyttöön. Fysioterapeutti toimii yhteistyössä kuntoutujan, muiden hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa sekä oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä. Fysioterapeutin tehtävänä on edistää, palauttaa ja ylläpitää asiakkaan terveyttä, liikettä, liikkumista ja toimintakykyä.

Fysioterapia kohdistuu tuki- ja liikuntaelimiin ja sillä hoidetaan:


Kuntoutuksen tavoitteena on ihmisen toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja työkykyisyyden edistäminen. Kuntoutus on suunnitelmallista ja monialaista, usein pitkäjänteistä toimintaa, jonka tavoitteena on ihmisen toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen, osallistumisen mahdollisuuksien hyvinvoinnin ja työllisyyden edistäminen. Keskeistä on, että kuntoutusprosessi on asiakaslähtöinen oppimisprosessi, jossa kuntoutuja on aidosti osallisena.

Kuntoutus sisältää neuvontaa, erilaisia terapioita, koulutusta, apuvälinepalveluja sekä ihmisen toimintakykyä tukevia teknisiä ratkaisuja. Kuntoutukseen sisältyy myös terveyden edistäminen, toimintakykyä yleisesti ylläpitävät toimenpiteet ja ympäristön edellytyksiin vaikuttaminen, vaikka ne ovatkin lakisääteisen kuntoutuksen ulkopuolella. Fysioterapia on merkittävä osa kuntoutusta.

Tuki- ja liikuntaelinfysioterapian menetelmät

Pehmytkudoskäsittely

Pehmytkudoskäsittelyjä käytetään kivun lievittämiseen ja rentouttamiseen, mobilisointiin ja aineenvaihduntahäiriöihin.

Liikehoito

Liikehoitomenetelmät voidaan jakaa passiivisiin eli terapeutin suorittamiin ja aktiivisiin eli potilaan suorittamiin. Passiivisia liikehoitomenetelmiä ovat nivelmobilisointi ja nivelmanipulointi. Aktiivisia liikehoitomenetelmiä ovat erilaiset ohjatut harjoitteet.

Nivelkäsittelyt

Nivelmobilisointia käytetään aliliikkuvan lukkiutuneen tai kivuliaan nivelen käsittelyyn. Nivelmobilisoinnilla pyritään palauttamaan nivelpintojen välinen alentunut tai häiriintynyt liukuminen normaaliksi. Nivelstabilointia käytetään, kun ongelmana on nivelen yliliikkuvuus, löysyys.

Kotiharjoitteet osana aktiivista kuntoutusta

LHT mittauksiin ja/tai testiin perustuvana liikehoitomenetelmänä soveltuu käytettäväksi aina, kun hoidoksi tarvitaan aktiivista liikettä. LHT:n tavoite terapian yhteydessä on tavallisimmin joko nivelten mobilisointi tai stabilisointi.

Fysikaaliset hoidot

Erilaisin laittein suoritettua fysikaalista hoitoa, jossa tavoitteena mm. kivun lievittäminen. Sisältää myös kylmä- ja lämpöhoitoja.

Jätä meille soittopyyntö

Jos et ole varma kenelle asiantuntijalle haluat varata ajan, jätä soittopyyntö ja soitamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.