Urheilufysioterapia

Fysios osana urheilijan elämää läpi vuoden ja vuosien.

Varaa aika urheilufysioterapeutille.

Mitä on urheilufysioterapia?

Urheilufysioterapia on oma fysioterapian erikoistumisala. Urheilufysioterapia on toimintaa, jolla pyritään kehittämään ja ylläpitämään urheilijan optimaalista toimintakykyä sekä terveyttä. Toiminnalla pyritään lisäämään urheilijan harjoitettavuutta ja suorituskykyä sekä vähentämään loukkaantumisherkkyyttä. Urheiluvamman sattuessa urheilufysioterapian avulla pyritään optimoimaan kudosten paranemisprosessit sekä turvaamaan tehokas ja turvallinen paluu urheilun pariin.

Säännöllinen ja raskas harjoittelu rasittaa urheilijan ja aktiiviliikkujan lihaksia sekä niveliä. Urheilufysioterapeutin tulee ymmärtää urheilijan elämää, kilpaurheilun henkisiä ja fyysisiä vaatimuksia, tavoitteellista harjoittelua, loukkaantumisia sekä paluuta takaisin kilpaurheiluun. Harjoittelun ollessa suunnitelmallista sekä oikein toteutettua suorituskyky paranee ja alttius loukkaantumiselle vähenee.

Urheilufysioterapia on toimintaa, jolla pyritään kehittämään ja ylläpitämään urheilijan optimaalista toimintakykyä sekä terveyttä. Toiminnalla pyritään lisäämään urheilijan harjoitettavuutta ja suorituskykyä sekä vähentämään loukkaantumisherkkyyttä. Urheiluvamman sattuessa urheilufysioterapian avulla pyritään optimoimaan kudosten paranemisprosessit sekä turvaamaan tehokas ja turvallinen paluu urheilun pariin.

Urheilufysioterapeutin rooli vaihtelee urheilussa tarpeiden ja resurssien mukaan. Usein urheilufysioterapeutti toimii terveydenhuollon asiantuntijana valmennustiimissä, huolehtii urheilijan hyvinvoinnista sekä sparraa valmentajaa joko kenttäolosuhteissa ja/tai vastaanotolla.

Kenelle urheilufysioterapia sopii?

Urheilufysioterapialla pystytään auttamaan ja tukemaan kaikenikäisiä tavoitteellisesti harjoittelevia kasvuikäisiä ja aikuisia, kilpaurheilijoita, kuntoliikkujia tai liikunnan aloittamista suunnittelevia. Urheilufysioterapian 4-kentän eri osa-alueet sopivat eri tilanteissa oleville urheilijoille tai liikkujille.

Ennalta ehkäisevä eli preventio ja fyysinen harjoittelu toimivat parhaiten terveille urheilijoille, jolloin harjoittelu keskittyy eri ominaisuuksien kehittämiseen, liikkeen terveellisyyteen sekä urheilullisuuteen. Kasvuikäisille opetetaan oman kehon hahmottamista, motorisia taitoja ja liikevariaatioita yleisestä kohti lajinomaisuutta. Lisäksi opetellaan harjoittelua sekä urheilijan kapasiteettia lisätä kuormaa.

Kun tavoitellaan kehittymistä kohti huippu-urheilua, harjoittelun tulee olla progressiivisesti eri ominaisuuksia kehittävää harjoittelua sekä liikkeen terveellisyyden ja urheilullisuuden ylläpitämistä. Harjoittelun tavoitteet, rytmitys sekä toteutus on tärkeää suunnitella yhdessä urheilijan ja valmennuksen kanssa.

Kuntoutus ja Return to Sports harjoittelu ovat tarpeen urheilijan tai liikkujan vammautuessa. Tyypillisiä tilanteita ovat erilaiset kiputilat, rasitusvammat tai loukkaantumiset. Urheilufysioterapeutti ymmärtää eri kudosten paranemisaikataulut ja rakentaa tämän pohjalta suuntaviivat kuntouttavasta harjoittelusta kohti progressiivisesti etenevää paluuta lajin pariin.

Kuntoutumisen aikana toteutetaan korvaavat ja ylläpitävät harjoitteet ominaisuuksille ja kehon osa-alueille, joita voi harjoittaa kuntoutumisen aikana. Ennen paluuta kilpailun pariin on Return to Sports harjoittelu erittäin tärkeää tehokkaan ja turvallisen paluun kannalta. Ominaisuuksiltaan liian heikoksi jäänyt urheilija on kohonneessa riskissä vammautua uudelleen.

Fysioksen laajat urheilufysioterapiapalvelut

Fysioksen urheilufysioterapiaan kuuluu neljä osa-aluetta; urheiluvammojen ennaltaehkäisy eli preventio, urheiluvammojen kuntoutus, Return to Sports palvelut sekä fyysinen harjoittelu ja sen tukeminen.

Preventio-ohjelmat

 • Fysios lihastasapainokartoitus
 • Kohonneen vamma-alttiuden tunnistaminen
 • Ennalta ehkäisevä fysioterapia

Kuntoutus

 • Loukkaantumisen tapahtuessa
 • Akuutti tai krooninen kipu/vamma
 • Kudosten paranemisaikataulu
 • Kuntouttavaa harjoittelua

RTS-protokollat (Return To Sports)

 • Tavoitteena tehokas ja turvallinen paluu kilpaurheiluun
 • Toteutetaan hyvin suunniteltu ja tarkkaan seurattu progressiivisen 4-6 viikon harjoitusohjelma

Fyysinen harjoittelu

 • Harjoittelun tarkka ohjelmointi lajin, iän ja tavoitteiden mukaisesti

Urheilufysioterapia Fysios


Fysioksen urheilufysioterapeutit

Nykyajan tutkitun tiedon tulvassa kaikkien asioiden hallitseminen on mahdotonta, sama koskee myös fysioterapiaa. Urheilufysioterapia on oma erikoistumisala ja Fysioksen urheilufysioterapeuteilla on syventävä koulutus ja erikoisosaaminen urheilijan 4-kentän vaatimuksiin.

Fysios urheilufysioterapeutti on erikoistunut suunnittelemaan ja toteuttamaan urheilijan ennaltaehkäisevää harjoittelua, optimoimaan harjoittelun kuormittavuutta tai vamman sattuessa kuntouttamaan urheilijalle optimaalisella aikataululla. Fysios urheilufysioterapeutilla on vankka tietotaito toimia niin kasvuikäisten, kilpaurheilijoiden, kuin kuntoliikkujien vaatimusten mukaisesti.

Fysios urheilufysioterapeutin koulutus sisältää urheilijan kuormitusfysiologiaa sekä kudosten paranemisprosesseja, liikkeen terveellisyyden ja urheilullisuuden sekä liikevariaatioiden tutkimista, testaamista ja harjoittamista, Return to Sports protokollien suunnittelua sekä fyysisen harjoittelun eri osa-alueita, kuten voiman eri lajien (maksimi-, nopeus-, kestovoima) ja kestävyysharjoittelun (aerobinen/anaerobinen, hapenottokyky) teoriaa ja käytäntöä.

Fysios osana urheilijan elämää läpi vuoden ja vuosien

Fysioksen urheilufysioterapeutteina lupaamme auttaa ja tukea urheilijaa saavuttamaan tavoitteensa. Pyrimme omalla ammattitaidolla lisäämään ja ylläpitämään urheilijan harjoitettavuutta läpi urheilu-uran. Pidämme huolta omasta ammattitaidosta jatkuvalla tiedon päivittämisellä sekä jakamisella, jotta voimme tuoda urheilijan arkeen alamme uusimmat ja ajankohtaisimmat tiedot harjoittelusta, palautumisesta ja kuntoutuksesta sekä tehokkaasti että turvallisesti.

Fysios Lihastasapainokartoitus

Lihastasapainokartoituksilla selvitetään urheilijan kehon hallintaa, sekä kuormittumista. Puutteellinen tai väärä kuormittaminen aiheuttaa usein rasitusvammoja, sekä altistaa urheiluvammoille (lihaskrampit ja repeämät, rasitusmurtumat, nivelvammat, penikkavaivat, selkäkipu ym).

Urheilijan rasitusvammat ovat aina ennaltaehkäistävissä hyvällä valmennuksella, huolellisella lajianalyysillä ja kuormittumisen analysoinnilla.

Myös alttius tapaturmaisille urheiluvammoille on usein nähtävissä jo ennen varsinaista tapaturmaa. Puutteellinen kuormittuminen saattaa myös hidastaa tai estää urheilijan tuloskehityksen.

Fysioksen terapeuteilla on laaja kokemus urheilijoiden testaamisesta, liikkeen ja liikkeenlaadun analysoinnista. Tulosten perusteella jokainen urheilija saa yksilölliset harjoitteet oman lihastasapainon ja kehon hallinnan kehittämiseksi.

Lihastasapainokartoitus sisältää:

 • Nivelten liikekontrollin testauksen (alue, liikesuunta, teho)
 • Motorinen kontrolli vs. Voima/nopeus kontrolli
 • Nivelten liikkuvuudet ja kompensaatiot (ylä-, keski- ja alavartalo)
 • Lihas- ja hermokudoksen liikkuvuus, kompensaatiot
 • Henkilökohtainen palaute sekä yksilölliset harjoitteet

Testaaminen perustuu uusimpaan tutkittuun tietoon kehon toiminnasta liikkeen aikana. Useat rasitusvammaan johtavat syyt ovat havaittavissa kuukausia ja jopa vuotta enne oireita. Riittävän aikainen puuttuminen syihin ennaltaehkäisee vamman ennen kuin urheilija ehtii oirehtimaan. Urheilija pysyy terveenä mukana laji- ja fysiikkaharjoittelussa.

Tämän sivun sisältöä on ollut luomassa fysioterapeutti, osteopaatti, liikkeen erityisasiantuntija sekä urheiluhieroja Tero Malinen.

Lue lisää

Tutustu myös Fysioksen laajaan palveluvalikoimaan

Asiakkaamme suosittelevat

"Kun nuoren ja urheilevan naisen jalat yhtäkkiä pettävät ja tunto häviää puolesta kehoa, selviytyminen vaatii sisua. Ja hyvän fysioterapeutin."

Anne Rämö

Näytä kaikki

Näytä lisää

Näytä vähemmän

Näytä vähemmän

Tutustu videolla Fysioksen lihastasapainokartoitukseen.

Video on tehty yhteistössä SPV:n (Seinäjoen Peliveljet ry) kanssa. Fysios Etelä-Pohjanmaa on mukana tukemassa SPV:n toimintaa.

Jätä meille soittopyyntö

Jos et ole varma kenelle asiantuntijalle haluat varata ajan, jätä meille soittopyyntö. Me soitamme sinulle.