Urheilufysioterapia Jyväskylä

Urheilufysioterapia on yksi fysioterapian erikoisaloista. Urheilufysioterapeuteilla on laaja tietämys urheilun keholle asettamista erityisvaatimuksista ja erityisesti urheilu- ja liikuntavammojen tutkimisesta, hoitamisesta ja ennaltaehkäisystä. Tarjoamme urheilufysioterapiaa Jyväskylässä KeskustanKortepohjan, Äijälän sekä Petäjäveden toimipisteissä.

Urheilufysioterapiaa Jyväskylässä

Urheilufysioterapiassa pyritään tehokkaaseen vammojen ennaltaehkäisyyn ja harjoituksista palautumisen nopeuttamiseen sekä tehostamiseen. Urheilufysioterapeutti auttaa myös kuntoutuksessa ja vammojen hoidossa. Urheilufysioterapiassa on tärkeää keskittyä kunkin lajin ominaispiirteisiin ja suunnitella kokonaisuus yksilöllisesti. 

Urheilufysioterapeutin vastaanotolle tullakseen ei tarvitse olla huippu-urheilija. Apua on tarjolla nuorille ja aikuisille kilpa- ja harrasteurheilijoille sekä muille aktiivisesti liikkuville. Vastaanotolle kannattaa hakeutua aina, jos kipu haittaa urheilusuoritusta tai liikkumista. Ammattitaitoiset urheilufysioterapeuttimme Jyväskylässä ovat apunasi.

Fysioterapia Jyväskylä

Urheilufysioterapia - avain hyviin urheilusuorituksiin

Urheilufysioterapia on yksi fysioterapian erikoisaloista. Urheilufysioterapeuteilla on laaja tietämys urheilun keholle asettamista erityisvaatimuksista ja erityisesti urheilu- ja liikuntavammojen tutkimisesta, hoitamisesta ja ennaltaehkäisystä. Urheilufysioterapiassa on tärkeää keskittyä kunkin lajin ominaispiirteisiin. Fysioksen urheilufysioterapeuteilla on erityisosaamista eri lajeista ja niiden asettamista haasteista, ohjaamisesta ja urheiluvalmennuksesta. Tehokas ja oikein toteutettu harjoittelu yhdistettynä hyvään lihashuoltoon on avain hyviin urheilusuorituksiin.

Urheilufysioterapeutin työhön kuuluu oleellisena osana yhteistyö sekä yhteydenpito valmentajiin ja tarvittaessa lääkäriin sekä nuorten urheilijoiden kanssa myös vanhempiin. Urheilufysioterapeutti on parhaassa tapauksessa yksi oleellinen osa yksilön tai joukkueen valmennustiimiä. Oleellista on, että fysioterapeutti osaa ottaa huomioon urheilijan kokonaistilanteen ja myös kilpailukauden eri vaiheet urheilijan terveyden ja menestymisen edistämiseksi.

Tyypillisesti urheilufysioterapeutin hoitoon hakeudutaan urheilu- tai liikuntatilanteissa sattuneiden akuuttien vammojen, rasitusvammojen tai leikkaushoitoa vaatineiden vammojen kuntouttamista ja turvallista lajiin paluuta varten. 

Tyypillisiä vaivoja ja vammoja ovat muun muassa:


Urheilufysioterapiassa kuntoutus on aina yksilöllistä. Urheilufysioterapeutti suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa tarvittavat toimenpiteet, harjoitusohjelmat ja hoidot, jotta keho kestää jatkossa entistä paremmin lajin asettamat vaatimukset. Vammojen jälkeen passiivisista hoidoista edetään mahdollisimman nopeasti aktiivisiin harjoitteisiin. Aktiivisissa harjoitteissa joudutaan usein käyttämään alkuun ns.  korvaavia harjoitteita (esim. kuntopyöräily, vesijuoksu) mutta tärkeää on edetä mahdollisimman nopeasti lajinomaiseen harjoitteluun. Kuntoutuksen aikana fysioterapiassa pyritään siihen, että harjoittelu säilyy kivusta tai vammasta huolimatta mahdollisimman normaalina ja urheilijasta saadaan jopa entistä parempi kuntoutuksen päätyttyä.

Lue lisää urheilufysioterapiasta

Fysios toimipisteet Jyväskylässä

Urheilufysioterapiasta ja fysioterapeutin ammattitaidosta hyötyvät sekä urheilijat että aktiivisesti liikuntaa harrastavat henkilöt. Riski erilaisten lihas- ja nivelvammojen syntymiseen kasvaa kovan fyysisen rasituksen myötä. Tämän vuoksi urheilufysioterapeutin yksi tärkeimmistä tehtävistä on vammojen ennaltaehkäisy. Urheilufysioterapian erikoisosaajat löydät Jyväskylässä Keskustan, Kortepohjan, Äijälän sekä Petäjäveden toimipisteistä.

Fysios Jyväskylä Keskusta >>

Fysios Jyväskylä Kortepohja >>

Fysios Jyväskylä Äijälä >>

Fysios Petäjävesi >>