Yrityspalvelut

Aika kohdentaa fokus ihmiseen, joka työtä tekee. Tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien hoidossa on tärkeätä miettiä keinoja, joilla voisi vaikutta oman kehon toimintaan, koska se on tärkein asia tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien hoidossa.

Tuki- ja liikuntaelinongelma on yksi yleisimmistä sairauspoissaolojen syistä

Jopa 1,7 miljoonaa suomalaista kärsii pitkäaikaisesta tuki- ja liikuntaelinongelmasta ja se on yksi yleisimmistä sairauspoissaolojen syistä. Tule-ongelmat vaikuttavat kokonaisvaltaisesti henkilöstön työkykyyn, tuottavuuteen ja työhyvinvointiin.

Arviot tuki- ja liikuntaelinongelmien Suomelle aiheuttamista kustannuksista vaihtelevat jo noin 3–4 miljardin välillä ja ne uhkaavat myös kasvaa voimakkaasti lähitulevaisuudessa väestön ikääntyessä. Sairauspoissaolopäivän keskimääräinen kustannus työnantajalle on noin 350 €. Nopeasti laskemalla voidaan hahmottaa tuki- ja liikuntaelinongelman merkitys liiketoiminnan kustannusten ja tuottavuuden näkökulmasta.

Tuki- ja liikuntaelinongelmat ovat luonteeltaan usein pitkäkestoisia ja ne näkyvät yrityksille merkittävinä kustannuksina, madaltavat henkilöstön tuottavuutta ja lisäksi kasvattavat merkittävästi työkyvyttömyyseläkkeen riskiä. Näiden ongelmien syitä ei poisteta särkylääkkeillä tai pelkällä levolla ja hyvällä työergonomiallakin voidaan vaikuttaa vain tiettyyn pisteeseen asti.

Aika kohdentaa fokus ihmiseen, joka työtä tekee?

Tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien hoidossa on tärkeätä miettiä keinoja, joilla voisi vaikutta oman kehon toimintaan, koska se on tärkein asia tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien hoidossa. Emme pysty poistamaan ongelmia pelkästään sillä, että muokkaamme työn fyysistä ergonomiaa.

Fysios terveysvalmennus on ratkaisu tuki- ja liikuntaelinvaivoista aiheutuvien sairauspoissaolo kierteiden ja työkyvyttömyysriskien ennaltaehkäisyyn.

Fysioterapia on verovapaa henkilöstöetu

Verohallinto on 1.1.2021 alkaen päivittänyt työsuhde-etujen ohjeistusta verotuksessa, eikä enää edellytä työnantajan järjestämältä fysioterapialta lääkärin lähetettä. Edun verovapauden edellytyksenä ei myöskään ole se, saako työnantaja hoidosta Kelalta korvauksia vai ei.

Fysioksen terveysvalmennus tuki- ja liikuntaelinongelmiin

Fysios terveysvalmennus – vaikuttavaa, valmentavaa fysioterapiaa, etänä paikasta riippumatta.

Fysios terveysvalmennus on motivoivaa, helppoa ja paikasta riippumatonta harjoittelua valmennettavan arjessa tiiviissä yhteistyössä fysioterapeutin kanssa. Valmennus tukee työntekijää elämäntapamuutoksissa ja työntekijän kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Miksi valita Fysios yrityskumppaniksi ja Fysios terveysvalmennus?

Fysios on Suomen suurin fysioterapiayritys. Meillä on yhtenäinen Fysios-tapa toimia ja tarjoamme laadukasta sekä ammattitaitoista fysioterapiaa. Teemme töitä, jotta sinä voisit paremmin. Fysios terveysvalmennuksen strategiamme on vaikuttavuus, taloudellisuus ja läpinäkyvyys.

Meidän mielestä on erittäin tärkeää varmistaa:

  • Äärimmäisen hyvä asiakaskokemus – Jokainen on meille tärkein
  • Vaikuttavuus – Uskallamme tehdä uudella tavalla oikeita asioita, oikeaan aikaan
  • Taloudellisuus – Kilpailukykyinen kustannus
  • Läpinäkyvyys – Vaikuttavuuden ja asiakaskokemuksen mittaus, analysointi ja raportointi


Äärimmäisen hyvä asiakaskokemus

Fysioksella asiakas ja hyvä terapiasuhde ovat toimintamme keskiössä. Fysios terveysvalmennus on aina yksilöllistä ja asiakaslähtöistä huomioiden asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin. Valmennuksen pohjana on valmennettavan työntekijän omat tavoitteet, elämäntilanne ja motivaatio.

Vaikuttavuus

Teemme uudella tavalla oikeita asioita, oikeaan aikaan. Tavoitteenamme on tule-sairauspoissaolojen vähentäminen ja hoitokierteen katkaisu sekä työkyvyttömyyseläkkeiden ehkäiseminen.

Taloudellisuus

Ratkaisemme uudella tavalla työntekijöiden tule-ongelmia. Oikein suunnitellulla ja kohdennetulla harjoittelulla voidaan vaikuttaa valtaosaan erilaisista vaivoista ja siten parantaa työntekijän kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä elämänlaatua merkittävästi niin työssä kuin arjessa. Tämän myötä vaikutamme siihen, että työntekijöillä on enemmän terveitä päiviä. Sairauspoissaolot vähenevät ja elämänlaatu sekä hyvinvointi paranee. Fysios terveysvalmennuksessa tuetaan työntekijöitä pitkällä seurannalla, jolla varmistamme tulosten pysyvyyden.

Lisäksi valmennuksen hinta on kilpailukykyinen. 18 kuukauden valmennuksen ja fysioterapian saa samaan hintaan kuin perinteisen 3 kuukauden fysioterapian.

Läpinäkyvyys

Läpinäkyvyydellä pystymme osoittaa vaikuttavuuden sekä asiakaskokemuksen. Valmennuksen jälkeen raportoimme valmennuksen vaikuttavuuden tulokset. Valmennuksen vaikuttavuutta mitataan tutkimalla muutoksia haitassa ja toimintakyvyssä sekä asiakaskokemusta. Mitatessa muutoksia koetussa haitassa ja toimintakyvyssä tarkastellaan koettua haittaa, hyvinvointia ja toimintakyvyn muutoksia valmennuksen aikana.

Toimintakyvyn muutoksen mittaus

Fysios terveysvalmennuksen toimintakyvyn muutoksen mittarina toimii PTA eli potilaskohtainen toiminnallinen asteikko. Valmennettava nimeää itselleen kolme tärkeää tavoitetta tai asiaa, joihin toivoo apua. Tavoitteiden asettamisen jälkeen valmennettava antaa näille tavoitteille arvon 0-10, joka kuvaa alkutilannetta. Nolla tarkoittaa en pysty tähän ollenkaan ja 10 tarkoittaa pystyn tähän normaalilla tasolla. PTA-mittaria pidetään yhtenä parhaista tulosten saavuttamista kuvaavista mittareista.

Asiakaskokemuksen mittaus

Asiakaskokemuksen mittaamiseen käytämme mm. NPS-mittaria (Net Promoter Score). Seuranta toteutetaan erikseen sopien esim. 3-6 kk valmennuksen päättymisen jälkeen kyselyllä kokemuksesta saavutetuista hyödyistä valmennusprosessiin osallistumisen jälkeen. Seurannan tarkempi sisältö sovitaan yhdessä.

Käyttämiemme mittareiden lisäksi on mahdollisuus tehdä fyysisen toimintakyvyn testauksia. Näistä lisämittauksista sovitaan erikseen.

Haluatko kuulla lisää?

Anna Gustafsson
Yritysmyynti ja palvelujohtaja

puh. 040 830 3929
[email protected]

Lue lisää

Tutustu Fysioksen laajaan palveluvalikoimaan