Fysios terveysvalmennus

Fysios terveysvalmennus – työntekijälähtöistä, vaikuttavaa, valmentavaa fysioterapiaa, etänä paikasta riippumatta.

Mikä on Fysios terveysvalmennus?

Haluamme ratkaista yrityksen työntekijöiden tuki- ja liikuntaelinongelmia uudella tavalla Fysios terveysvalmennuksen avulla. Emme pysty poistamaan ongelmia pelkästään sillä, että muokkaamme työn fyysistä ergonomiaa. Tärkein asia tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien hoidossa on miettiä keinoja, joilla voi vaikuttaa kehon toimintaan. Fysios terveysvalmennuksen avulla pystymme vaikuttamaan ihmiseen, joka tekee työtä.

Fysios terveysvalmennus on motivoivaa, helppoa ja paikasta riippumatonta harjoittelua valmennettavan arjessa tiiviissä yhteistyössä fysioterapeutin kanssa. Valmennus tukee työntekijää elämäntapamuutoksissa ja työntekijän kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Mitä Fysios terveysvalmennus sisältää?

Fysios terveysvalmennuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä tuki- ja liikuntaelinvaivoja sekä tukea työntekijöiden hyvinvointia ja parantaa elämänlaatua. Valmennus on myös työkalu esimiehille työntekijöistä huolehtimiseen ja vastuulliseen johtamiseen. Valmennus toimii tukena niille työntekijöille, joilla on selkeitä merkkejä tuki- ja liikuntaelinvaivasta, joka estää tai hidastaa omaa aktiivisuutta.

Fysios terveysvalmennuksessa terveydenhuollon ammattilainen, fysioterapeutti, toimii tukena ja omaehtoisen harjoittelun mahdollistajana oireista huolimatta. Valmennus voi myös pitää sisällään fysioterapian hoitomenetelmiä helpottamaan kehon toimintahäiriöitä. Fysios terveysvalmentaja huomioi tule-terveyden lisäksi muut hyvinvoinnin osa-alueet: unen, ravinnon sekä palautumisen.

Fysios terveysvalmennukseen kuuluu myös Fysios terveysvalmennus -sovellus:

  • Valmennettava saa yhteyden omaan fysioterapeuttiinsa chat-palvelun kautta.
  • Harjoitusohjelmat ovat aina mukana.
  • Harjoituspäivien muistutukset.
  • Harjoitusten ja tekemisen onnistumisen kuittaus.
  • Edistymisen mukaan vaihtuvat ohjelmat.
  • Fysioterapeutin aktiivinen yhteydenpito ja tuki.

Firstbeat Life™ on yksi Fysios terveysvalmennuksen työkaluista

Tiedolla johtaminen on Fysioksen terveysvalmennuksen keskiössä ja Firstbeat Life™ tukee tätä. Uusi Firstbeat Life™ on ammattilaistason fysiologinen mittauslaite. Laitteen data avaa erittäin tarkasti työntekijän stressin, palautumisen, unen sekä liikunnan tilannetta.

Tarjoamme yritykselle työkalun, joka tukee tiedolla johtamista ja työkyvyn varhaiseen vaikuttamiseen. Työkalua käytetään Fysios terveysvalmennuksen tukena valmennettavan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Kysy lisää

Anna Gustafsson
Yritysmyynti ja palvelujohtaja
puh. 040 830 3929
[email protected]

Millaisille yrityksille Fysios terveysvalmennus sopii?

Fysioksen terveysvalmennus sopii yrityksille, joissa on tuki- ja liikuntaelimistön erilaisia haasteita ja jotka haluavat tukea henkilöstönsä hyvinvointia ja suorituskykyä. Fysios terveysvalmennus sopii niskan, selän tai muiden tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisyyn sekä henkilöille, joilla on jo tuki- ja liikuntaelinvaivoja tai -sairauksia. Taustalla voi siis olla tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja niistä aiheutuneita toistuvia kipuja sekä sairauslomia tai henkilö omaa muutoin suuremman tule-riskin.

Miksi valita Fysios yrityskumppaniksi ja Fysios terveysvalmennus?

Fysios on Suomen suurin fysioterapiayritys. Meillä on yhtenäinen Fysios-tapa toimia ja tarjoamme laadukasta sekä ammattitaitoista fysioterapiaa. Teemme töitä, jotta sinä voisit paremmin. Fysios terveysvalmennuksen strategiamme on vaikuttavuus, taloudellisuus ja läpinäkyvyys.

Meidän mielestä on erittäin tärkeää varmistaa:

  • Äärimmäisen hyvä asiakaskokemus – Jokainen on meille tärkein
  • Vaikuttavuus – Uskallamme tehdä uudella tavalla oikeita asioita, oikeaan aikaan
  • Taloudellisuus – Kilpailukykyinen kustannus
  • Läpinäkyvyys – Vaikuttavuuden ja asiakaskokemuksen mittaus, analysointi ja raportointi

Äärimmäisen hyvä asiakaskokemus

Fysioksella asiakas ja hyvä terapiasuhde ovat toimintamme keskiössä. Fysios terveysvalmennus on aina yksilöllistä ja asiakaslähtöistä huomioiden asiakkaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin. Valmennuksen pohjana on valmennettavan työntekijän omat tavoitteet, elämäntilanne ja motivaatio.

Vaikuttavuus

Teemme uudella tavalla oikeita asioita, oikeaan aikaan. Tavoitteenamme on tule-sairauspoissaolojen vähentäminen ja hoitokierteen katkaisu sekä työkyvyttömyyseläkkeiden ehkäiseminen.

Taloudellisuus

Ratkaisemme uudella tavalla työntekijöiden tule-ongelmia. Oikein suunnitellulla ja kohdennetulla harjoittelulla voidaan vaikuttaa valtaosaan erilaisista vaivoista ja siten parantaa työntekijän kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä elämänlaatua merkittävästi niin työssä kuin arjessa. Tämän myötä vaikutamme siihen, että työntekijöillä on enemmän terveitä päiviä. Sairauspoissaolot vähenevät ja elämänlaatu sekä hyvinvointi paranee. Fysios terveysvalmennuksessa tuetaan työntekijöitä pitkällä seurannalla, jolla varmistamme tulosten pysyvyyden.

Lisäksi valmennuksen hinta on kilpailukykyinen. 18 kuukauden valmennuksen ja fysioterapian saa samaan hintaan kuin perinteisen 3 kuukauden fysioterapian.

Läpinäkyvyys

Läpinäkyvyydellä pystymme osoittaa vaikuttavuuden sekä asiakaskokemuksen. Valmennuksen jälkeen raportoimme valmennuksen vaikuttavuuden tulokset. Valmennuksen vaikuttavuutta mitataan tutkimalla muutoksia haitassa ja toimintakyvyssä sekä asiakaskokemusta. Mitatessa muutoksia koetussa haitassa ja toimintakyvyssä tarkastellaan koettua haittaa, hyvinvointia ja toimintakyvyn muutoksia valmennuksen aikana.

Toimintakyvyn muutoksen mittaus

Fysios terveysvalmennuksen toimintakyvyn muutoksen mittarina toimii PTA eli potilaskohtainen toiminnallinen asteikko. Valmennettava nimeää itselleen kolme tärkeää tavoitetta tai asiaa, joihin toivoo apua. Tavoitteiden asettamisen jälkeen valmennettava antaa näille tavoitteille arvon 0-10, joka kuvaa alkutilannetta. Nolla tarkoittaa en pysty tähän ollenkaan ja 10 tarkoittaa pystyn tähän normaalilla tasolla. PTA-mittaria pidetään yhtenä parhaista tulosten saavuttamista kuvaavista mittareista.

Asiakaskokemuksen mittaus

Asiakaskokemuksen mittaamiseen käytämme mm. NPS-mittaria (Net Promoter Score). Seuranta toteutetaan erikseen sopien esim. 3-6 kk valmennuksen päättymisen jälkeen kyselyllä kokemuksesta saavutetuista hyödyistä valmennusprosessiin osallistumisen jälkeen. Seurannan tarkempi sisältö sovitaan yhdessä.

Käyttämiemme mittareiden lisäksi on mahdollisuus tehdä fyysisen toimintakyvyn testauksia. Näistä lisämittauksista sovitaan erikseen.

Haluatko kuulla lisää?

Anna Gustafsson
Yritysmyynti ja palvelujohtaja

puh. 040 830 3929
[email protected]

Ketkä ovat valmentajat?

Fysios terveysvalmentajina toimivat Fysioksen ammattitaitoiset fysioterapeutit, joilla on vankka kokemus tuki- ja liikuntaelinongelmien hoidosta ja ennaltaehkäisystä.

Päävalmentajana toimii fysioterapeutti sekä PhysioTrainer Suvi Viisteensaari. Suvi työskentelee pääkaupunkiseudulla ratkoen tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia ja hänelle on erityisen tärkeää edistää asiakkaiden hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Katso Suvin terveiset tästä >>

Muita valmentajia ovat Marko Mahkonen, Outi Heinonen, Riikka Viitanen, Jonas Metsärinne sekä Riina Lusikka.

Fysioterapeutti Marko työskentelee Tampereella ja fysioterapiassa hänen ominta aluettaan ovat tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitaminen, sydän- ja verenkiertoelimistön toiminta ja kuntoutus sekä valmentava fysioterapia ja ohjaus. Kaikissa tapauksissa hänelle on tärkeintä jokaisen asiakkaan yksilöllinen kohtaaminen. Katso Markon terveiset tästä >>

Outi työskentelee Espoossa ja hän on koulutukseltaan fysioterapeutti, urheiluhieroja sekä PhysioTrainer. Hän toimii Fysioksen yritysliikuntavastaavana hoitaen eri yritysten tarjoamia liikuntapalveluita työntekijöilleen. Outilta löytyy vahvaa ja monipuolista kokemusta ryhmäliikunnan ohjauksesta sekä kuntosaliharjoittelusta. Katso Outin videoterveiset tästä >>

Riikka on tuki- ja liikuntaelinsairauksiin erikoistunut fysioterapeutti ja hän on käynyt Maitland-concept erikoiskoulutuksen. Riikka työskentelee Helsingissä ja hänen asiakaskuntansa ikähaitari ja liikunnallinen aktiivisuus vaihtelevat laidasta laitaan. Katso Riikan terveiset tästä >>

Fysioterapeutti ja urheiluhieroja Jonas työskentelee Vantaalla. Hänen osaamisalueena ovat tuki- liikuntaelinsairaudet, akuutti kivunhoito sekä pidempiaikaiset ongelmat. Katso Jonaksen terveiset tästä >>

Riina on tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian asiantuntija. Riina työskentelee ja toimii palveluvastaavana Espoossa. Hänen kiinnostuksen kohteena on erityisesti työikäisten niska-hartia- ja alaselkävaivat, harjoitusohjelmien suunnittelu ja ohjaus sekä senioreiden toimintakyvyn tukeminen. Katso Riinan videoterveiset tästä >>

Lue lisää

Tutustu Fysioksen laajaan palveluvalikoimaan

Tutustu valmentajiin

Päävalmentaja Suvi Viisteensaari
Valmentaja Marko Mahkonen
Fysioterapeutti Espoo Outi Heinonen
Valmentaja Outi Heinonen
Fysioterapeutti, Maitland-concept Helsinki Riikka Viitanen
Valmentaja Riikka Viitanen
Valmentaja Jonas Metsärinne
Fysioterapeutti Espoo Riina Lusikka
Valmentaja Riina Lusikka

Referenssi: VR

Toimimme VR:n kumppanina tule-terveyspoluissa. Yhteistyö aloitettiin pilotoimalla iCoach valmennus (nykyinen Fysios terveysvalmennus) ja erinomaisten tulosten pohjalta yhteistyötä laajennettiin valtakunnalliseksi toiminnaksi. Valmennusta toteutetaan ohjaamalla työntekijä suoraan valmennuspolkuun työterveyshuollosta tai jatkamalla iCoach valmennuksella fysioterapiaa. Valmennukseen osallistuneiden toimintakyky on parantunut keskimäärin 37 % (n=163).

"Tarvitsimme aktiivisen hoitopolun liikuntaelinongelmien hoitoon. Tuki- ja liikuntaelinongelmat ja ko. ongelmat eivät makaamalla parane. Auronilla (nykyisin Fysios) oli valmis valtakunnallinen ratkaisu meille tarjolla. Yhteistyö toimii hyvin luotettavan kumppanin kanssa.Haluamme panostaa vaikuttaviin hyvinvointia ja terveyttä tukeviin tukimuotoihin. iCoach fysioterapiasta saadaan hyvät raportit, joiden perusteella voidaan arvioida toiminnan vaikuttavuutta. Tulokset ovat hyviä.Voin suositella aktiivista iCoach TULE kuntoutusmallia kaikentyyppisille yrityksille toimialasta riippumatta. On tärkeää, että liikuntaelinongelmista kärsivät oppivat pitämään lihaskunnostaan huolta kivuista ja säryistä huolimatta."

Liisa Ilvesmäki-Saarinen, HR Business Partner, VR Group

Näytä kaikki

Näytä lisää

Näytä vähemmän

Näytä vähemmän