recoveriX – aivokuntoutus

RecoveriX - Aivojesi parhaaksi

recoveriX-kuntoutus on aktiivista, kuntoutujan itse suorittamaa aivotason harjoittelua, josta pystytään jatkuvasti lukemaan dataa ja seuraamaan edistymistä. Menetelmä perustuu aivojen plastisen ominaisuuden eli uudelleen muovautumisen hyödyntämiseen. Harjoittelulla pyritään uudelleenjärjestämään aivosoluja siten, että uusia ratoja rakentuu oikean ja vasemman aivopuoliskon välille.

Laitteistolla harjoiteltaessa yhdistyy mielikuvaharjoittelu, näön kautta saatava palaute virtuaalikäsien liikkeestä sekä kuntoutujan oman käden liikkeen aiheuttava sähköärsytys. Yhtäaikaisten ärsykkeiden seurauksena aivosolujen uudelleenjärjestäytyminen tukee motoristen toimintojen palautumista ja vähentää ei-toivottuja oireita.

Menetelmä on kehitetty ennen kaikkea aivoverenkiertohäiriöiden terapiaan, mutta sitä voi käyttää kaikki sellaiset kuntoutujat, joilla on aivojen vaurioitumisesta johtuva toimintakyvyn häiriö.

Hoitoa voidaan toteuttaa akuutista sairauden vaiheesta aina krooniseen vaiheeseen saakka, ja yleensä se toteutetaan 20-25 hoitokerran sarjoissa. Kuntoutustavoitteet rakentuvat aina yksilöllisesti nojaten kuntoutujan kanssa moniammatillisesti laadittuihin GAS-tavoitteisiin. GAS-menetelmä tulee sanoista Goal Attainment Scale ja se on tavoitteiden saavuttamista mittaava viisiportainen asteikko. Sen avulla laaditaan asiakkaan kanssa yhteisesti mitattavat sekä realistiset tavoitteet ja seurataan tavoitteiden saavuttamista.

recoveriX-terapian vaikutuksia toimintakykyyn ovat mm.

 • Käden toiminnan palautuminen
 • Kävelyn laadun ja nopeuden kohentuminen
 • Keskittymisen parantuminen
 • Kielellisten ongelmien vähentyminen
 • Halvaantuneen puolen tuntoaistimusten parantuminen, huomion lisääntyminen
 • Sairastumista edeltäneen persoonallisuuden palautuminen
 • Väsymyksen vähentyminen


Terapiaa ei voida toteuttaa, mikäli kuntoutujalla on

 • Epilepsia
 • Sydämentahdistin
 • Kipustimulaattori
 • Dementia
 • Vaikeat kognition (tiedollisuuden) häiriöt
 • Metallia hoidettavalla alueella


Lisätietoja mm. kuntoutusjaksoista Fysios Mehiläinen Helsinki Paciuksenkatu.


Laitteiston valmistajan sivut

Tutkimuksia aihealueelta:

 • Irimia D.C., Poboroniuc M.S., Ortner R., Allison B.Z., Guger C. (2017). Preliminary Results of Testing a BCI-Controlled FES System for Post-Stroke Rehabilitation. Proceedings of the 7th Graz Brain-Computer Interface Conference 2017, 204-209
 • Cho W, Heilinger A, Xu R, Zehetner M, Schobesberger S, et al. (2017) Hemiparetic Stroke Rehabilitation Using Avatar and Electrical Stimulation Based on Non-invasive Brain Computer Interface. International Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 5:411.
 • Xu R., Allison B. Z., Ortner R., Irimia D. C., Espinosa A., Lechner A., & Guger C. (2017). How Many EEG Channels Are Optimal for a Motor Imagery Based BCI for Stroke Rehabilitation?. In Converging Clinical and Engineering Research on Neurorehabilitation II (pp. 1109-1113). Springer International Publishing.